Skip to main content

Zachraňme lesy. Přirozeně.

Změňme společně lesní zákon tak, aby se s lesy přestalo zacházet jako s továrnami na dřevo. Zmenšeme holoseče a ozdravme naše lesy.

Buďte součástí zelenější budoucnosti pro lesy.

Podpořte změnu lesního zákona svým podpisem pod výzvu Zachraňme lesy.
Přečtěte si o tom, jaké změny považujeme za důležité v lesním zákoně provést.
Podpořte práci našich kampaníků, aby mohli bojovat za lepší zákon.

Jak společně změníme lesní zákon?

9 bodů pro zdravé lesy

1

Lesy nejsou továrny na dřevo

Lesy nejsou továrny na dřevo
1

Lesy nejsou továrny na dřevo

Zdravé lesy budeme mít, jen pokud změníme systém, který je zaměřený na krátkodobý zisk. Potřebujeme méně holosečí, lesy plné různých druhů rostlin a pestré struktury. Zdravé lesy, které nám vydrží i do budoucna.
2

Nedělejme paseku

Nedělejme paseku
2

Nedělejme paseku

Holosečná těžba rozrývá a ničí lesní půdu i život v ní. Navíc brání tomu, aby obnovované lesy byly přirozené, věkově pestré a díky tomu odolné v oteplujícím se klimatu. Lesy mají být na houby, ne napadrť.
3

Pomozme vlastníkům malých lesů

Pomozme vlastníkům malých lesů
3

Pomozme vlastníkům malých lesů

Uvolněme ruce lesníkům a vlastníkům malých lesů, kteří chtějí hospodařit v souladu s přírodou. Tradiční hospodaření, které je nezbytné pro přírodní pestrost, by mělo být možné i bez náročného papírování.
4

Dejme lesům čas

Dejme lesům čas
4

Dejme lesům čas

Bohužel, nestačí na holoseči zasadit stromy. Potřebujeme se zasadit o to, aby se lesy mohly v obnovovat samy. Přirozené, odolné a zdravé lesy ale potřebují víc času, než kolik jim zákon zatím dává.
5

Staré lesy pro lepší klima

Staré lesy pro lepší klima
5

Staré lesy pro lepší klima

Zadržení uhlíku je nezbytné k tomu, aby se klima neutrhlo z řetězu. Holoseče přitom vedou k obrovským ztrátám uhlíku z půdy i dřeva. Těžit staré lesy se tak krutě nevyplatí. Naše péče o klima se bez péče o lesy neobejde.
6

Podpořme rozmanitost přírody

Podpořme rozmanitost přírody
6

Podpořme rozmanitost přírody

Přírodní pestrost si penězi nezaplatíme. Jak nám biodiverzita jednou zmizí, už se nevrátí. A teď mizí nejrychlejším tempem v historii. Lesy pro ni ale potřebují dostatek starého a mrtvého dřeva. Dopřejme jim ho.
7

Do lesa patří divokost

Do lesa patří divokost
7

Do lesa patří divokost

Divočinu potřebujeme i jinde než v horách. To abychom viděli, jak se v nížinách a středních polohách příroda vyvíjí. Tomu pak můžeme přizpůsobit naše hospodaření, aby bylo přívětivější, hlavně při změně klimatu.
8

Vraťme lesům rovnováhu

Vraťme lesům rovnováhu
8

Vraťme lesům rovnováhu

Měli bychom mít krásné, zdravé lesy, kde se můžeme cítit svobodní. Takové, které nám vydrží a budou tu i pro naše děti. Místo toho ale přemnožená zvěř spásá vše, co jí přijde do cesty. Nechceme les už jen za plotem…
9

Chraňme přírodu nejen na papíře

Chraňme přírodu nejen na papíře
9

Chraňme přírodu nejen na papíře

Chráněná území by měla být místy pro přírodu. Dotace by měly sloužit k lepší péči o lesy. U nás se ale oboje velmi často porušuje. Potřebujeme skutečnou a dobře fungující ochranu lesů, která neexistuje jen na papíře.

Plán pro zdravé lesy

Načtěte si ještě více informací o našich návrzích na změny v lesním zákoně. Vše jsme pro vás shrnuli a doplnili přehlednými grafy v Plánu pro zdravé lesy.

Plán pro lesy - čtečka

Kdo za námi stojí?

Ing. Vladislav Ferkl

Dnes již nikdo nepochybuje o tom, že dosud uplatňovaná forma obhospodařování našich lesů není v současných klimatických podmínkách nadále použitelný způsob pro vyřešení nahromaděných problémů a zlepšení jejich hospodářského i zdravotního stavu.

prof. David Storch, Ph.D.

Pokud budou lesy nadále uniformně pěstované kvůli masivně dotovanému a proto i masivnímu zalesňování, nebudou se moci ohrožené druhy šířit z lesních rezervací a časem budou vymírat.

prof. RNDr. František Krahulec, CSc.

Jde-li o to, aby voda v krajině zůstala, hodí se v ní mít mozaiku malých a prostředně velkých stromů a travních porostů.

RNDr. Blanka Mikátová

Hnutí DUHA ve svých návrzích promlouvá hlasem obojživelníků, plazů a dalších živočichů.

Zachraňujte lesy hrou

Směs pro les je jednoduchý pomocník do lesa pro děti i dospělé, se kterým hravě zvládnete pomoci stromům, půdě i živočichům.
Balíček obsahuje 30 karet s tipy pro pomoc lesu.

Karty Směs pro les