Skip to main content

Do lesa patří divokost

Prostor pro divokou přírodu

V současnosti není snadné ponechat les jeho přirozenému vývoji. A to přesto, že o to stojí jeho vlastník i ochrana přírody a nijak se tím neohrožují okolní lesy ani naše turistické vycházky. Je potřeba zajistit ochranu nejcennějším starým lesům, které vykácení ohrožuje. K tomu potřebujeme přijmout několik změn v lesním zákoně.

Navrhujeme vytvořit několik lesních území, kde se budou přírodní procesy odehrávat přirozeně. Tato území by se měla nacházet v nížinách či na vysočinách, kde by se les postupně proměnil v prales. 

Chceme ale zachovat i přístupnost pro turisty. Mějme v těchto pralesních oblastech neomezený pohyb a příležitosti k táboření. To abychom si krás naší divočiny užili všichni: příroda, i my lidé.

Do lesa patří divokost

Co chceme změnit

  • Sjednotit plánování postupu v chráněných územích (Zákon o ochraně přírody a krajiny)
  • Pravidla pro odvodnění a revitalizace toků (Norma lesnickotechnických meliorací)
  • Umožnit ponechání lesa samovolnému vývoji (Lesní zákon)
  • Inventura pestrých a bohatých lesů (Vyhláška č. 84 zákona o lesích)
  • Definovat ponechání území samovolnému vývoji (Zákon o ochraně přírody a krajiny)