Skip to main content

Podpořme rozmanitost přírody

Lesy pro biodiverzitu

Les, to jsou živé, zelené stromy. To dá rozum. Věděli jste ale, že potřeba jsou i stromy mrtvé? Proč? Tlející dřevo je pro les tou zdaleka nejlepší výživou. Dopřejme našim lesům zdravou potravu, stejně jako ji dopřáváme sobě. Není to vůbec těžké. Stačí, aby část pokácených stromů v lese zůstala.

Stejně jako ostatní rostliny, i stromy žijí z půdy, do které zapustily kořeny. Čím je půda kvalitnější a bohatší na živiny, tím jsou odolnější. Aby byla zemina co nejlepší, potřebuje někde živiny brát. Ideálně ze zbytků dřeva a listí, které vlivem hub, malých živočichů a mikroorganismů namíchají ten správný životodárný koktejl. 

Bohužel se les od těchto zbytků „uklízí”. Odváží se i tam, kde jsou půdy chudé na živiny a lesům budou chybět. A co je horší, v lesích je čím dál méně starých, zdánlivě mrtvých kmenů. Proč zdánlivě? I když je strom už suchý nebo povalený, je domovem třetiny druhů lesních zvířat a rostlin. Díky nim se dřevo rozloží a obohatí půdu. Tento poklad – „mrtvé dřevo” – bychom měli chránit jako oko v hlavě.

Podpořme rozmanitost přírody

Co chceme změnit

  • Omezit rizikové dřeviny (Vyhláška č. 298 zákona o lesích)
  • Podpořit schopnost lesů zadržovat v krajině vodu (Vyhláška o stabilizaci vodního zákona)
  • Vyhláška o ochraně významných krajinných prvků (Další normy)
  • Podpořit pestrost v tocích padlými kmeny a větvemi (Vyhláška č. 178 vodního zákona)
  • Propracovat vizi pro návrat vody do lesa (Vyhláška o stabilizaci vodního zákona)