Skip to main content

Zachraňme naše lesy

Naléhavě žádáme Vládu České republiky a Parlament České republiky: zajistěte nám a našim dětem věkově i druhově pestré lesy. Lesy zdravé a krásné a vhodné pro odpočinek. Nezapomeňte ani na ostrovy divoké lesní přírody. 

Zaveďte takový zákon, který zohlední, že lesy nejsou jen továrny na dřevo.

Zajistěte ohleduplné hospodaření v lesích s důrazem na zaměstnanost místních lidí namísto velkých těžařských firem.

Upravte v tomto smyslu neprodleně zákony, vyhlášky a dotace. Zaveďte lepší certifikaci veřejných lesů. Změňte zadání pro státní podnik Lesy ČR.

Podepište výzvu Zachraňme lesy a staňte se hlasem lesa.

*
*

Chcete lesy podpořit i jinak?

Pročtěte si Plán pro zdravé lesy, kde se dozvíte vše o dobrých změnách v lesním zákoně, nebo zvažte možnost kampaň podpořit finančním darem.