Skip to main content

Dejme lesům čas

Přirozená obnova

Co lesy skutečně potřebují? Více času. Les po tisíciletí rostl sám bez pomoci člověka. Staré stromy umíraly a jejich opadané listí pustilo mezi koruny stromů sluneční paprsky. Hned se za nimi začaly natahovat malé, nové stromky. Stejně tomu bylo i na světlinách po větrných smrštích. Nalétaly na ně semena z okolních stromů a vyplnily vzniklou díru mezi korunami. Díky souboji o životní prostor a přirozenému výběru dorostly jen ty nejsilnější a nejlépe přizpůsobené stromy se silnějšími kořeny, které vydržely i větší sucha.

O tuto superschopnost les nepřišel, vzal mu ji zákon. Současná zákonná lhůta pro obnovu lesa je příliš krátká. Nezbývá tak, než mýtiny a holoseče zalesňovat uměle. Příroda je přitom na vedlejší koleji, les se rychle plošně kácí těžkými stroji, a pak hned zase narychlo sází, oplocuje a postřikuje. Na obrovských holosečích však většina sazenic usychá nebo je sežere přemnožená zvěř. I kvůli úspoře nákladů se tedy vyplatí na les nespěchat. Potřebuje pouze dostatek času, který mu může novela lesního zákona poskytnout. Nový les tak bude odolnější a pestřejší, protože stromy vyrostlé přirozeně jsou nejlépe přizpůsobené danému místu. Zrušme nadbytečné lhůty, které odporují zákonu přírody.

Dejme lesům čas

Co chceme změnit

  • Zrušit lhůty bránící přirozené obnově  (Lesní zákon)
  • Posílit přirozenou druhovou skladbu (Lesní zákon)
  • Nenutit vlastníky pěstovat husté lesy (Lesní zákon)
  • Určit maximální podíl nepůvodních a rizikových dřevin (Vyhláška č. 298 zákona o lesích)
  • Šetrnost ve státních lesích i obchodování se dřevem (Změna zadání pro s. p. LČR)