Skip to main content

Vraťme lesům rovnováhu

Balanc mezi lesem a zvěří

České lesy bývaly pestré a majestátní, plné vody a štěbetání ptáků. Jenže laně, srny nebo jeleni snědí a poškodí v průměru téměř dvě třetiny malých stromků. Někde dokonce všechny. Je jich prostě pro daný les příliš. Les je nezvládne všechny nakrmit. Bohužel tím v zásadě znemožňují obnovu lesa. Proč žije v lese tolik zvěře? Souvisí to s nynějším nastavením zákona o myslivosti. 

Co s tím můžeme udělat? Zaprvé můžeme podpořit takové znění mysliveckého zákona, které bude znamenat konec ničení lesů. Ano, to znamená lovit. Ale pouze pokud je to nezbytně nutné. 

Zadruhé můžeme posílit ochranu našich lesů a podpořit rozmanitost stromů, které v nich vysazujeme. Podpořme různorodé lesy plné světla a života. Obnovme společně rovnováhu, kterou člověk svým působením narušil.

Vraťme lesům rovnováhu

Co chceme změnit

  • Omezením poškozování lesů umožnit jejich obnovu (Myslivecký zákon)
  • Škody způsobené zvěří vypočítávat objektivně (Vyhláška č. 55 zákona o myslivosti)
  • Posílit práva vlastníků pozemků (Myslivecký zákon)
  • Chov invazivního asijského jelena siky jen v oborách (Myslivecký zákon)
  • Zavést stanoviska k míře lovu v honitbách  (Myslivecký zákon)
  • Umožnit snížení stavů odlovem nemocné zvěře (Myslivecký zákon)