Skip to main content

Staré lesy pro lepší klima

Klimatická změna

Jako lidé máme rádi pořádek. Ve všem. Chceme mít uklizený domov a řád v našem životě. V přírodě to tak ale nefunguje. Monokultury lesů, kde rostou stromy stejného druhu a věku, jsou  náchylnější nejen vůči větru, ale i uschnutí, napadení kůrovcem a dalším rizikům. Přitom se v naší krajině nutně potřebujeme připravovat na změnu klimatu a výzvy, které přináší. 

Je důležité, aby se naše lesy v přicházejícím oteplení již nerozpadaly podobně jako v posledních deseti letech. Je důležité, aby takzvané meliorační a zpevňující dřeviny tvořily pevný základ každého obnovovaného porostu a vedly tak ke skutečně odolným lesům. Navíc v nich najde domov nespočet druhů rostlin, hub a živočichů, kteří v monokulturních lesích žít nemohou. 

Zároveň je velice důležité, aby v naší krajině zůstávaly staré lesy a věkovité stromy. Tlak na kácení nejcennějších kousků naší přírody neúměrně roste. Pokud chceme, aby i naše děti znaly zážitek procházky ve starém lese, musíme zakročit už dnes. Podpořte s námi změnu za pestřejší, a tak i odolnější lesy. Protože kde je různorodost, tam je síla. 

Staré lesy pro lepší klima

Co chceme změnit

  • Zamezit vykácení nejcennějších a nejstarších porostů (Zákon o ochraně přírody a krajiny)
  • Ponechat potřebné množství stromů a zbytků k zetlení (Vyhlášky zákona o lesích)
  • Odklad mýtních těžeb pro zadržení uhlíku (Změna zadání pro s. p. LČR)
  • Nekácet území s chráněným lesem (Další normy)
  • Pěstovat dohromady plodiny a stromy  (Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu)
  • Kácet, když je to přínosné (Vyhláška č. 298 zákona o lesích)