Skip to main content

HOLINY MÍSTO ZDRAVÝCH LESŮ?

holoseč v zimě

Aneb Jak můžou vypadat české lesy v roce 2060, pokud jim nepomůžeme?

Zatím si jen málokdo uvědomuje, že české lesy pomalu umírají. Ptáte se proč? Kvůli nevhodně vysázeným smrkovým monokulturám, častějšímu suchu a chybám v hospodaření prostřednictvím velkých zakázek ztrácejí lesy nejen své kouzlo, ale hlavně své zdraví. Stále častěji vznikají kalamity a stromy se těží ve velkém měřítku. Tam, kde si pamatujete vzrostlý les, se objevují paseky a holoseče. Co s tím můžeme dělat?

Nejspíš každý z nás někdy viděl les, ve kterém převládala smrková monokultura. A to i na místech, která nejsou pro smrky vhodná kvůli svým klimatickým podmínkám. V nižších a středních polohách České republiky lesy ale s postupující změnou klimatu ztrácí svoji sílu a odolnost. Pozvolně a nenápadně hynou. Hromadně je napadá například kůrovec nebo houba václavka. Problémem je často i způsob, jakým probíhá těžba usychajících porostů.

Přestože s postupujícími klimatickými změnami zůstávají pro smrky vhodné podmínky spíše v horských oblastech, zůstává nejvysazovanějším stromem u nás. Pokud to tak půjde dál, našim lesům hrozí plošný kolaps. V roce 2060 může být ohroženo až 80 % smrkových lesů. Místo nich nám zbudou jen pustoprázdné holiny po velkoplošné těžbě odumřelých smrkových monokultur. Jak takový kolaps vypadá, můžeme v současnosti sledovat na severní Moravě, kde probíhá největší katastrofa lesů v posledních dvou stoletích.

Pokud chceme lesům pomoci, je nezbytné nejen snížit emise skleníkových plynů, ale po vzoru Bavorka či Rakouska vrátit do nižších a středních nadmořských výšek přirozenější, listnatý a různověký les. Ten bude vůči změnám klimatu odolnější. Tyto kroky mohou zmírnit blížící se rozpad monokultur. Už více než deset let k nim vybízejí neziskové organizace a ve svém prohlášení i více než 240 českých odborníků a vědců. (1)

Právě teď je ta chvíle, kdy české lesy potřebují nutně naši pomoc. I vy můžete být jedním z těch, kteří můžou přispět k jejich záchraně. Přidejte se k naší výzvě Zachraňme lesy a šiřte ji dál. Děkujeme.

 

Poznámka:

(1) Kolektiv autorů. 2006. Stanovisko vědců a odborných pracovníků k ochraně českých lesů. Dostupné na http://data.idnes.cz/soubory/igcechy/A060515_TOM_STAV_LESU_STANOVISKO.PDF