Skip to main content

Když hoří les

oheň v lese

Nad Českým Švýcarskem se vznáší oblaka dýmu. Hoří les. Zatímco příroda si s následky dokáže poradit, lidé potřebují pomoc. Až budou v bezpečí a budeme se ohlížet za důsledky požáru, co spatříme?

Člověka hned napadne, jak je možné, že lesy v České Švýcarsku hoří v takovém rozsahu? Národní park coby pískovcová oblast je obecně náchylnější k požárům, ale navíc zde lidé v minulosti namísto bukových lesů vysázeli smrkové monokultury. Zaznívá celkem dost kritiky na adresu správy parku, že na některých místech nechala stát kůrovcem napadané stromy. Mohl by to být důvod velkého požáru? Právě naopak.

V Českém Švýcarsku je v současnosti zóna s ochranou samovolných procesů (tzv. přírodní zóna) je pouze na 16 %. Území, na kterém začalo hořet, do této zóny nepatří – je „běžným“ hospodářským lesem v rámci NP, kde se snažili o likvidaci kůrovcové kalamity. Jak je to možné?