Skip to main content

Tři způsoby obnovy lesa (nejen po požárech)

obnova lesa

Jak se rodí nový les na místech, kde ho spolkl požár nebo se lesníci uchýlili k rozsáhlé těžbě? Jak pomoct lesu ke stabilitě, odolnosti a pestrosti? Lesníci mají tři možnosti obnovy. Pojďme se podívat, jaké jsou jejich výhody a nevýhody.

Lesníci mohou nechat pokácet stromy z mnoha důvodů – například v hospodářských lesích těží stromy na prodej podle lesního hospodářského plánu (pak mluvíme o plánované těžbě), aby zabránili šíření kůrovce a jiných tzv. škůdců do okolních lesů nebo při poničení lesů např. bouří (pak mluvíme o nahodilé těžbě), kvůli uvolnění průjezdu techniky nebo kvůli bezpečnosti lidí na turistických stezkách.

holoseč

Zatímco v chráněných oblastech mohou lesy částečně ponechat samovolnému vývoji, v lesích hospodářských je vyžadováno, aby se les zasadil, pěstoval a pokácel. Způsob kácení může mít různou formu – lesníci mohou využít například clonné seče, výběrný způsob hospodaření, ale i holoseče, kdy vznikají rozsáhlé holé plochy bez jediného stromku (pokud tam náhodou není nějaký statný jedinec, který se nechá jako tzv. výstavek). To má neblahé dopady na půdu a půdní organismy, zadržování vody v krajině i na stabilitu lesa jako celku.