Přejít k hlavnímu obsahu

Zachraňme lesy
společně

Lesní zákon by měl odpovídat zákonu přírody. Teď tomu tak ale není a zákon brání lesům vyrůst tak, aby mohly být zdravé a odolné. Dejme ministrovi zemědělství vědět, že nám naše lesy nejsou jedno. Přirozeně.

Ministr zemědělství Marek Výborný potřebuje slyšet, že nám na našich lesích záleží. Dejte panu ministrovi vědět, co se vám v jeho návrhu novely lesního zákona nelíbí a je potřeba v něm změnit.

Buďte hlasem lesa.

Ministrův návrh zákona znamená

 • pokračování ve velkých holosečích
 • riziko výsadby smrkových monokultur
 • narůstající sucho
 • půdu ponechanou bez živin a vykácenou dohola
 • stále nemocnější uměle vysazené lesy
 • dotace bez jasných výsledků

Jak chceme návrh změnit

 • zavést přiměřené kácení bez holosečí
 • zajistit rozmanité lesy plné života
 • navrátit vodu zpět do krajiny
 • ponechat v lese dostatek mrtvého dřeva pro výživu budoucího lesa
 • usnadnit ozdravení lesů přirozenou cestou
 • kontrolovat, zda veřejné peníze přinášejí užitek

Váš dopis pro pana ministra

Kontaktní údaje
Základní údaje
Vaše adresa (pro odpověď od ministra)
Psaní dopisu
Váš dopis

Napište, prosím, dopis panu ministrovi dle svých vlastních zkušeností.

Proč je důležité psát dopisy podle sebe? Nechceme, aby ministerstvu chodily stále stejné nicneříkající dopisy. Je totiž třeba, aby pan ministr slyšel Váš vlastní příběh, potřeby a především aby vyslyšel Váš zájem na zákoně, který povede ke zdravým lesům.

Děkujeme za Váš čas, který přípravě osobního dopisu věnujete. Věříme, že díky tomu společně dosáhneme potřebné změny.

Slušně pana ministra pozdravte a uveďte, že mu posíláte připomínky k lesnímu zákonu do mezirezotního připomínkového řízení.

Popište své vlastní zkušenosti se špatným zacházením s lesy. Napište například, kde jste narazil*a na holoseče, dohola vysbíraná místa po těžbě, monokultury, půdní erozi kvůli poškození lesa těžkou technikou, rozježděné lesní cesty, sucho, nebo nešetrné zásahy v chráněných územích.

Minimální délka textu by měla být 50 znaků (bude-li menší, upozorníme Vás).

Ve svém dopise můžete panu ministrovi dát vědět

 • že chcete, aby zákon zmenšil maximální velikost holosečí. Vláda se totiž ve svém programovém prohlášení zavázala prosazovat „cílené, nikoli plošné kácení“.
 • že nesouhlasíte s tím, že chce usnadnit kácení lesů „dohola“, kdy se na lesní půdě nenechávají žádné zbytky dřeva ani několik starých stromů na dožití. Ponechávání mrtvého dřeva přitom požaduje i tři roky stará koncepce ministerstva.
 • že zásadně nesouhlasíte s jeho návrhem v zákoně zrušit povinnost obnovovat části lesů listnáči a jedlemi (tzv. melioračními a zpevňujícími dřevinami). Je to v rozporu s programovým prohlášením vlády, která se zavázala k podpoře „obnovy lesů po kůrovcové kalamitě přírodě blízkými postupy s přirozenou druhovou skladbou na daných stanovištích“ a nyní ji chce podporovat jen omezeně, finančními dotacemi.
 • že chcete, aby byly zrušeny lhůty na zalesnění a zajištění porostů, které brání plnému využití přirozené obnovy lesa. Přirozená obnova totiž vyžaduje čas.

Minimální délka textu by měla být 50 znaků (bude-li menší, upozorníme Vás).

Požádejte pana ministra o to, aby vaše připomínky přijal v mezirezortním připomínkovém řízení.

Za jeho odpověď poděkujte a podepište se.

Minimální délka textu by měla být 50 znaků (bude-li menší, upozorníme Vás).

* Tato pole jsou povinná
Zaškrtnutím pole udělujete Hnutí DUHA (IČ 15547779) souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem informování o výzvě a dalších aktivitách vedoucích k ochraně životního prostředí. Souhlas může být kdykoli odvolán zasláním emailu na osobni.udaje@hnutiduha.cz. Podrobné informace o ochraně osobních údajů v Hnutí DUHA najdete na https://www.hnutiduha.cz/informacni-memorandum.

Kdyby zákon prošel tak, jak je teď navržen
znamenalo by to

Velké holoseče bez života

Ministerstvo chce nadále umožňovat rozsáhlé holoseče, ty přitom vedou k rozpadu lesní půdy a brání vzniku přirozenějších různověkých lesů. Průměrná velikost holoseče je 0,37 hektaru. Jenže to je skutečně jen průměr – ve zdravých, krásných bučinách se takto často vykácí i hektar lesa najednou. Proto prosazujeme snížení maximální velikosti holoseče na 0,3 hektaru nebo ideálně hospodaření zcela bez holosečí.

Biodiverzita ztrácí půdu pod nohama

Návrh ministerstva chce znefuknčnit stávající povinnost ponechávání zbytků dřeva pro lesní biodiverzitu. Těžební zbytky, pařezy, kořeny i minimální množství celých kmenů je nezbytné ponechat lesu, aby byly zajištěná ochrana půdy a udržení biologické rozmanitosti. Ministerstvo zemědělství se nemá zbavovat svého úkolu vydat vyhlášku, která povinnosti vlastníků lesů upřesní.

Menší pestrost lesů při obnově

Každý vlastník má mít i nadále povinnost při obnově lesa směřovat k přirozené druhové skladbě. Minimální podíl listnáčů a jedlí (tzv. melioračních a zpevňujících dřevin) v lesích potřebujeme, abychom zabránili jejich plošným rozpadům. I proto je potřeba zcela zrušit lhůty na zalesnění a zajištění porostu. Vlastník tak dostane na výběr, zda vůbec chce investovat do rychlé a často rizikové umělé obnovy.