Přejít k hlavnímu obsahu

Hustý
není cool

Do lesa chodíme, abychom si odpočinuli a byli svobodní. Jenže v lese, který je hustý a tmavý se jistě svobodně cítit nebudeme. Bohužel, na to, jak husté musí být naše lesy, existuje zákon. Možná to zní úsměvně, ale je to tak. Pomozte nám naše lesy osvobodit od zbytečných tabulek a grafů. Hustý les už totiž dávno není cool…

Představa temného a chladného lesa, jaký známe z pohádek, může být v dnešní době měnícího se klimatu nepraktická. Proč? V takovém lese žije například méně druhů živočichů a rostlin, trošku jako v období temna. A čím méně jsou lesy druhově bohaté, tím méně jsou odolné vůči klimatickým změnám. Husté lesy jsou taky obecně chladnější, protože stromy stíní podrost a půdu a tím snižují teplotu. Když dojde k rychlým a výrazným změnám teploty, mohou být stromy a další rostliny ve stínu stresovány a nemohou se rychle přizpůsobit novým teplotám. Husté lesy mohou trpět také suchem, protože stromy soutěží o omezené množství vody. Husté lesy jsou taky náchylnější k nemocem, protože blízkost stromů může usnadnit jejich šíření. Při rozhodování o tom, jak hustý bude les, by mělo být na vlastníkovi, aby se přizpůsobil aktuálním podmínkám. Teď máme příležitost ze zákona vypustit omezení týkající se minimální míry zakmenění, tedy hustoty lesa.

Pouze společně zastavíme holoseče a drancování lesů. Podpořte naše snahy o změnu zákona. Buďte i Vy součástí záchrany lesů.

Zakmenění je ukazatel, který určuje poměr skutečné produkce k ideální. Jeho použití vychází z předpokladu stabilního klimatu, které ale v současné době nemáme a mít ani nebudeme. Tento ukazatel by měl být v zákoně zcela zrušen, jelikož brání zohlednění ekologických a společenských cílů při hospodaření v lese. Při přestavbě na bohatě strukturovaný les je někdy potřeba zakmenění snížit. Lesy s nižším zakmeněním jsou důležité pro biodiverzitu, protože světlomilné druhy v hustých lesích nepřežijí. Zákaz snížení zakmenění tak brání v provádění některých specifických metod ochrany druhů. Stát by neměl bránit vlastníkům v tom, aby podpořili odolnost svého lesa vůči oteplování jeho rozvolněním. Na dlouhodobém ekonomickém výnosu mají zájem sami vlastníci lesů a není vhodné, aby jej stát plošně plánoval.

Pouze společně zastavíme holoseče a drancování lesů. Podpořte naše snahy o změnu zákona. Buďte i Vy součástí záchrany lesů.