Přejít k hlavnímu obsahu

Okus
lepší lesy

Měli bychom mít krásné, zdravé lesy. Lesy, kde se můžeme cítit svobodní. Takové, které nám vydrží a budou tu i pro naše děti. Místo toho ale přemnožená zvěř spásá vše, co jí přijde do cesty. Společně ale můžeme naše lesy zachránit. Pomozte nám změnit myslivecký zákon k lepšímu. Abychom neměli les už jen za plotem…

České lesy bývaly pestré a majestátní, plné vody a štěbetání ptáků. Jenže laně, srny či jeleni snědí nebo poškodí v průměru téměř dvě třetiny malých stromků. Někde všechny. Je jich prostě v lese moc. Les je nestihne všechny nakrmit. Bohužel tím v zásadě znemožňují znovuoživení a obnovu lesa. Proč žije v lese tolik zvěře? Na vině je současný myslivecký systém a zákon o myslivosti. A abychom byli upřímní, ani holoseče a smrkové monokultury budoucnosti lesů neprospívají. Co s tím můžeme udělat? Zaprvé můžeme podpořit takové znění mysliveckého zákona, které bude znamenat konec ničení lesů. Ano, to znamená lovit, ale pouze pokud je to nezbytně nutné. A zadruhé posílit ochranu našich lesů a podpořit rozmanitost stromů, které v nich vysazujeme. Podpořme různorodé lesy plné světla a života. Obnovme společně rovnováhu, kterou člověk svým působením narušil.

Pouze společně zastavíme holoseče a drancování lesů. Podpořte naše snahy o změnu zákona. Buďte i Vy součástí záchrany lesů.

České lesy jsou důležité pro naši budoucnost a potřebujeme je chránit. Současný zákon o myslivosti dovoluje myslivcům a podnikatelům udržovat zvěř v nadměrných počtech, což vede k značným škodám na našich lesích a v zemědělských oblastech. Zákon musí být změněn tak, aby plán lovu zvěře byl odvozen výhradně od míry škod. To je jediný způsob, jak udržet rovnováhu mezi lesem a zvěří. Ve chvíli, kdy je nastolena rovnováha, lov není potřeba. Pokud je nadměrné množství mladých stromků poškozených, lov se dočasně zvýší. Vyhláška by měla stanovit přiměřenou míru poškození lesů spárkatou zvěří: je přirozené, že zvěř některé stromky okouše, ale míra jejich poškození by měla klesnout na 10 – 20 %. Je načase přinést změnu a chránit naše lesy a pole před nadměrnými škodami způsobenými zvěří.

Pouze společně zastavíme holoseče a drancování lesů. Podpořte naše snahy o změnu zákona. Buďte i Vy součástí záchrany lesů.