Přejít k hlavnímu obsahu

Lesy na houby,
ne napadrť

Možná jako my chodíte o víkendu na houby. Těšíte se, že dětem představíte svá tajná místečka, kde zaručeně rostou. Na lesních cestách je však jako na bojišti. Místo dobrodružství při sběru hub tak taháte promočené nožky dětí z hlubokého bahna a domů se vracíte s prázdnou. I tady totiž řádily těžké stroje.

Těžká technika v lesích způsobuje mnohem více škody než užitku. Sice zvládne rychle a efektivně odstranit pařezy a odveze je pryč, ale zanechá po sobě jizvy v podobě pasek a rozemleté země. To není jen otázka estetiky, ale především dlouhodobého vlivu na kvalitu lesní půdy. Takto poškozená půda je náchylná k erozi a nedokáže poskytnout vhodné podmínky pro růst nových stromů. A co hůř, tyto zásahy se provádějí i na chráněných územích, kde by se mělo zasahovat minimálně. Život, který se chráněným územím snažíme v přírodě zachovat, tak nenávratně mizí.

Pouze společně zastavíme holoseče a drancování lesů. Podpořte naše snahy o změnu zákona. Buďte i Vy součástí záchrany lesů.

Při použití těžké techniky dojde k masivnímu narušení půdního ekosystému. Štěpkovače a frézy rozemelou napadrť úplně všechno. Pařezy, mladé stromky, ale i drobná zvířata. Přitom rostliny i živočichové mají mimo jiné důležitou roli v cyklu živin v lese. Z pohledu zákona je třeba tyto skutečnosti brát v úvahu a stanovit taková pravidla, která omezí použití těžké techniky v lesích. Jednou z možností je nová vyhláška, která stanoví podrobnosti o minimálním množství a způsobech ponechání těžebních zbytků a na dožití a k zetlení určených stromů či jejich částí. Taková opatření by mohla znamenat významný krok k zachování zdravých a odolných lesů. Tento postup je již zakotven v lesním zákoně z roku 2019, ale je nutné jej efektivně uvést do praxe. Tato změna by nejen pomohla obnovit a ochránit naše lesy, ale také by zabezpečila jejich odolnost vůči budoucím výzvám. Už nebudeme svědky devastujících následků těžké techniky v lesích. Naše lesy si zaslouží lepší péči a ochranu.

Pouze společně zastavíme holoseče a drancování lesů. Podpořte naše snahy o změnu zákona. Buďte i Vy součástí záchrany lesů.