Přejít k hlavnímu obsahu

Různé generace
silných stromů

Jako lidé máme rádi pořádek. Ve všem. Chceme mít uklizený domov a řád v našem životě. Jenže les, kde roste jen jeden druh stejně starých stromů, je sice uspořádaný, ale slabý. Stává se tak snadným terčem třeba pro kůrovce. Protože kde je různorodost, tam je síla. Podpořte s námi změnu pro odolnější lesy.

Monokultury lesů, kde stromy stejného druhu mají i stejný věk, jsou náchylnější k různým hrozbám. Toto riziko zvyšuje přístup některých lesníků, který se soustředí na výsadbu, kácení a opětovnou výsadbu stejných druhů. A to i když už jednou podlehly kalamitě. Je zřejmé, že potřebujeme různorodější lesy, nejen druhově, ale i věkově. Různorodost a bohatost vede k silnějším lesům. Lépe odolávají hrozbám, jako je kůrovec nebo klimatická změna. Navíc zde najde domov nespočet druhů rostlin, hub a živočichů, kteří v monokulturním lese žít nemohou.

Pouze společně zastavíme holoseče a drancování lesů. Podpořte naše snahy o změnu zákona. Buďte i Vy součástí záchrany lesů.

Současný lesní zákon počítá především se šablonovitým hospodařením ve stejnověkých lesích, které se najednou nebo postupně v krátké době smýtí a zase obnoví, takže i nové porosty jsou zcela nebo téměř stejnověké.Naším cílem by mělo být vytváření druhově bohatých lesů, a proto je nezbytné změnit stávající lesní zákon. Lesy s různorodými věkovými skupinami stromů –⁠ od mladých semenáčků po vzrostlé stromy –⁠ jsou odolnější. Nové ustanovení by mělo podporovat a oceňovat věkovou i druhovou různorodost lesů namísto současného modelu, který je založen na stejnověkých a jednodruhových lesích.

Pouze společně zastavíme holoseče a drancování lesů. Podpořte naše snahy o změnu zákona. Buďte i Vy součástí záchrany lesů.