Přejít k hlavnímu obsahu

Zdravé lesy.
Až na půdu

Člověk způsobuje lesům jizvy v podobě velkých holosečí. Netrpí tím ale jen oči a srdce jeho návštěvníků. Koruny stromů už nechrání lesní půdu před rozmary počasí. Sluneční paprsky z ní vysávají téměř veškerý život a deště ji postupně vrstvu po vrstvě odplavují. Prosaďme menší mýtiny a tím ochraňme půdu, která dává vyrůst odolným lesům.

Na velkých mýtinách a holosečích je lesní půda náhle vystavena prudkému slunečnímu svitu a dešti. Paprsky začnou rozkládat životodárný humus. Prudké deště s sebou odplaví živiny a dochází k erozi. A nejen to. Vysoké teploty neprospívají struktuře půdy, kterou tvoří podhoubí, organická hmota a zahubí i organismy, které v půdě žijí. Sečteno podtrženo –⁠ půda není schopná zadržovat vodu, přijde o většinu živin a mikroorganismy, které pomáhaly lesu růst, umírají. Háje vypěstované na holinách bývají tedy oslabené a mnohem snadněji podlehnou další kalamitě. Navrhujeme proto v zásadě hospodařit bez holosečí. Holoseče by mohly být pouze na ploše nad 0,3 hektaru v porostech geneticky nepůvodních dřevin, v porostech tvořených převážně ekologicky či klimaticky rizikovými dřevinami a u nízkých lesů. Jinde jen v odůvodněných případech a po schválení orgánu státní správy lesa.

Pouze společně zastavíme holoseče a drancování lesů. Podpořte naše snahy o změnu zákona. Buďte i Vy součástí záchrany lesů.

Při jednorázovém smýcení všech stromů na daném místě, tedy holoseči, dojde k náhlému odclonění lesní půdy. Obnažená půda je pak nejméně následující dva roky, než zaroste vegetací kvůli přímému slunečnímu svitu, vysokým teplotám a dešti, vystavena degradaci. Dochází k mineralizaci humusu a odumření velké části půdních organismů, k erozi, odplavování živin a rozpadu půdní struktury, čímž se snižuje její schopnost zadržovat vodu. Lesy vypěstované na holinách následně mnohem snadněji podléhají kalamitám. I státní podnik Lesy ČR uvádí, že k vykácení holin o ploše větší než 0,3 hektaru přistupují spíše výjimečně. Možnost výjimky pro větší holoseče v odůvodněných případech navrhujeme v zákoně zachovat.

Pouze společně zastavíme holoseče a drancování lesů. Podpořte naše snahy o změnu zákona. Buďte i Vy součástí záchrany lesů.