Přejít k hlavnímu obsahu

Lesům více času
než sazenic

Co lesy skutečně potřebují? Více času. Tak, aby vládu mohla převzít opět sama příroda. Nový les tak bude odolnější a pestřejší, protože stromy vyrostlé přirozeně jsou nejlépe přizpůsobené danému místu. Bez zbytečných nákladů. Zrušme zbytečné lhůty na znovuvysazení lesa, které odporují zákonu přírody.

Les po tisíciletí rostl sám. Bez pomoci člověka. Staré stromy umíraly a jejich popadané listí pustilo mezi koruny stromů sluneční paprsky. Hned se za nimi začaly natahovat malé, nové stromky. Stejně tomu bylo i na světlinách po větrných smrštích. Nalétaly na ně i semena z okolních stromů a vyplnily vzniklou díru mezi korunami. Díky soubojio životní prostor a selekci takto dorostou jen ty nejsilnější a nejlépe přizpůsobené odolnější stromy se silnějšími kořeny, které vydrží větší sucha. O tuto superschopnost les nepřišel. Současná lhůta pro obnovu lesa je však krátká. Nezbývá než mýtiny a holoseče zalesňovat uměle. Na obrovských holosečích však většina sazenic usychá nebo je sežere přemnožená zvěř. I z ekonomických důvodů se tedy vyplatí na les nespěchat. Potřebuje pouze dostatek času. Ten mu může novela lesního zákona zase poskytnout.

Pouze společně zastavíme holoseče a drancování lesů. Podpořte naše snahy o změnu zákona. Buďte i Vy součástí záchrany lesů.

Lesy potřebují více času. Nespěchejme na ně. Navrhujeme v novele lesního zákona vypustit povinnost vytěženou plochu zalesnit a novou lesní kulturou zajistit vytěžený porost. Proč? Lesy, které přirozeně vyrůstají ze semen, jsou mnohem odolnější než lesy z uměle vysazených sazenic předpěstovaných ve školkách. Přirozené zmlazování lesa je založené na přírodním výběru, takže z velkého množství malých semenáčků zůstanou jen ti danému místu nejlépe přizpůsobení. Dokonce i smrkové porosty ve středních polohách vzniklé z přirozeného zmlazení jsou dnes většinou vitální, zatímco jim sousedící uměle vysazené smrky chřadnou. Potřebujeme stromy adaptované na místní porostní klima. Nespěchat s umělým zalesněním se proto vyplatí. Vlastník pochopitelně může do mezer stromy dosadit nebo zalesňovat, ale zákon by k tomu nikoho neměl nutit. V zákoně je potřeba zachovat zákaz provádění plošně navazující holosečné těžby, dokud není původní holina zalesněná a zajištěná. Naším cílem je odstranit překážky a otevřít cestu pro přirozenou obnovu lesů. Změňme nepřirozený zákon společně a vraťme lesům jejich skutečnou sílu.

Pouze společně zastavíme holoseče a drancování lesů. Podpořte naše snahy o změnu zákona. Buďte i Vy součástí záchrany lesů.