Přejít k hlavnímu obsahu

Zákon přírody,
ne člověka

Les je kouzelný svět. Pamatujete, jak jsme se tu jako děti stávali hrdiny svých vlastních příběhů a jen s nechutí se vraceli domů? Jako dospělí tu chceme čerpat novou energii. K tomu ale lesy potřebují naši pomoc, aby tu v budoucnu ještě byly. Pomozte nám upravit stávající zákon tak, aby se stal zákonem přírody.

Monokultury smrků a nepůvodních druhů stromů narušují stabilitu celého přírodního ekosystému a ubírají místo k životu roztodivným živočichům, rostlinám, houbám i daším stromům. Jsou nehostinné a zranitelné vůči kůrovci nebo suchu. Co by s tím měla udělat novela lesního zákona? Měla by se v ní objevit povinnost obnovovat lesy převážně dřevinami přirozené druhové skladby. Chceme odolné a pestré lesy, které budou schopné čelit klimatické krizi.

Pouze společně zastavíme holoseče a drancování lesů. Podpořte naše snahy o změnu zákona. Buďte i Vy součástí záchrany lesů.

Lesní zákon nyní vyžaduje, abychom při obnově lesů vysazovali i stromy, které zlepšují a stabilizují půdu, zejména listnáče a jedle. Vyhláška, která určuje jejich podíl, však nezaručuje dostatečnou rozmanitost. Kam to vede? Smrk se stále vysazuje i v mírných nadmořských výškách a v pahorkatinách, kde nyní hromadně umírá. Úprava lesního zákona by měla dosavadní systém obrátit: stanovit, že hlavními dřevinami budou druhy, které by na daném místě rostly přirozeně, a pro jednotlivá stanoviště určit bezpečný maximální podíl rizikových stromů. Takový přístup by zároveň poskytl větší volnost vlastníkům lesa, kteří by byli omezení pouze povinností nepřekročit bezpečný podíl nepřirozených a rizikových druhů pro dané stanoviště.

Pouze společně zastavíme holoseče a drancování lesů. Podpořte naše snahy o změnu zákona. Buďte i Vy součástí záchrany lesů.