Přejít k hlavnímu obsahu

Pomozme vlastníkům
malých lesů

Snadnější hospodaření

Je velkým omylem, že ochrana přírody přináší jen další regulace či omezení. Naopak - stát klade na vlastníky lesů řadu povinností, které jim zbytečně svazují ruce a zároveň někdy i přímo znemožňují zachování pestrosti a krásných míst. Tyto povinnosti dávaly smysl v dobách socialismu, kdy se o hospodaření rozhodovalo centrálně. Není ale na místě, aby stát určoval nejen cíle, ale i strategii, jakou se má vlastník o svůj les starat. Chtějí-li dnes vlastníci pestrý a odolný les, mají mnohdy se zákonem problém.

Vlastníci lesů by měli mít možnost rozhodovat o způsobu péče o své lesy. Hospodařit s věkově pestrými a světlými lesy dosud představuje velkou administrativní zátěž. I proto historické způsoby hospodaření z naší krajiny postupně mizí. Obdobně například nedává smysl, když má vlastník lesa povinnost nejdříve kácet suché stromy a následně na jejich místě urychleně a na husto zalesňovat. Ani jedno totiž přírodě neprospívá. Sundejme proto vlastníkům pouta z paragrafů, aby se jejich lesy mohly znovu zelenat.

Co je potřeba změnit

  • Chráněné druhy nemají být „obhospodařované” (Myslivecký zákon)
  • Umožnit věkově pestré a světlé lesy (Vyhláška č. 456 zákona o lesích)
  • Zrovnoprávnit lesy různého věkového složení (Lesní zákon)
  • Usnadnit hospodaření a to i historickými způsoby (Lesní zákon)
  • Umožnit vlastníkům nekácet mrtvé stromy (Vyhláška č. 101 zákona o lesích)
  • Zrušit jednotný věk lesa jako parametr (Vyhláška č. 298 zákona o lesích)

Pouze společně zastavíme holoseče a drancování lesů. Podpořte naše snahy o změnu zákona. Buďte i Vy součástí záchrany lesů.

Při jednorázovém smýcení všech stromů na daném místě, tedy holoseči, dojde k náhlému odclonění lesní půdy. Obnažená půda je pak nejméně následující dva roky, než zaroste vegetací kvůli přímému slunečnímu svitu, vysokým teplotám a dešti, vystavena degradaci. Dochází k mineralizaci humusu a odumření velké části půdních organismů, k erozi, odplavování živin a rozpadu půdní struktury, čímž se snižuje její schopnost zadržovat vodu. Lesy vypěstované na holinách následně mnohem snadněji podléhají kalamitám. I státní podnik Lesy ČR uvádí, že k vykácení holin o ploše větší než 0,3 hektaru přistupují spíše výjimečně. Možnost výjimky pro větší holoseče v odůvodněných případech navrhujeme v zákoně zachovat.

Pouze společně zastavíme holoseče a drancování lesů. Podpořte naše snahy o změnu zákona. Buďte i Vy součástí záchrany lesů.