Přejít k hlavnímu obsahu

Lesy nejsou
továrny na dřevo

Zdravé lesy jsou pestré lesy

Lesy potřebují systémovou změnu. Naše lesy jsou totiž v začarovaném kruhu holosečných těžeb, které lesy vyčerpávají. Naše lesy se tak staly prakticky nejméně zdravými lesy v celé Evropě. Toto nevyřeší jeden drobný krok. Potřebujeme zajistit, že se holoseče nebudou používat jako způsob hospodaření. Chceme, aby ohrožená biodiverzita na lesní půdě získala dostatek živin z ponechaného dřeva a aby se lesy mohly obnovovat pestře a přirozeně. Potřebujeme systémovou změnu, která musí začít již změnami zákonů před volbami. Moc času nezbývá.

V naší výzvě proto společně vyzýváme Vládu České republiky a Parlament České republiky, aby nechali lesy žít. Žádáme, aby upravili v tomto smyslu neprodleně zákony, vyhlášky a dotace, aby zavedli lepší certifikaci veřejných lesů a změnili zadání pro státní podnik Lesy ČR.

Proto jsme ministrovi zemědělství Markovi Výbornému předali Plán pro zdravé lesy se 43 návrhy, který vypracovali přední odborníci a odbornice na lesnictví a ochranu přírody. Bez zastavení holosečí, dostatku dřeva ponechaného přírodě či pestře obnovovaných a přirozených lesů se zkrátka neobejdeme.

Pouze společně zastavíme holoseče a drancování lesů. Podpořte naše snahy o změnu zákona. Buďte i Vy součástí záchrany lesů.

Při jednorázovém smýcení všech stromů na daném místě, tedy holoseči, dojde k náhlému odclonění lesní půdy. Obnažená půda je pak nejméně následující dva roky, než zaroste vegetací kvůli přímému slunečnímu svitu, vysokým teplotám a dešti, vystavena degradaci. Dochází k mineralizaci humusu a odumření velké části půdních organismů, k erozi, odplavování živin a rozpadu půdní struktury, čímž se snižuje její schopnost zadržovat vodu. Lesy vypěstované na holinách následně mnohem snadněji podléhají kalamitám. I státní podnik Lesy ČR uvádí, že k vykácení holin o ploše větší než 0,3 hektaru přistupují spíše výjimečně. Možnost výjimky pro větší holoseče v odůvodněných případech navrhujeme v zákoně zachovat.

Pouze společně zastavíme holoseče a drancování lesů. Podpořte naše snahy o změnu zákona. Buďte i Vy součástí záchrany lesů.