Často kladené otázky
POVÍDÁNÍ O TOM, JAK SE STALO KRAKONOŠOVO MÝM DOMOVEM

Do Krakonošova jezdím často, v létě i v zimě. A rád zde procházím různé tajné cesty, stezky a stezičky, ale i mimo ně až do míst, kam zabloudí jen lesní zvířátka a snad i Krakonoš se svoji sojkou.

Trvale bydlím v podhůří a to ne na nějakém trojmezí, která se teď s takovou oblibou v mediích pronášejí (česko-německo-polské trojmezí, slovensko-polsko-ukrajinské trojmezí). Já se nalézám na dosud nepublikovaném "čtyřmezí", to je přesně to rozhraní, když se podívám na geologickou mapu, kde se bezprostředně, a to nekecám, přímo pod naším barákem v němž žiji střetávají čtyři geologické jednotky.
Na severu jsou Krkonoše, na jihu je Český ráj, na východě Podkrkonoší a na západě Jizerky. Takže jak od strmých úpatí Krkonošským pásem, podhůří, tak i skalních roklí Jizerek mě dělí nějakých 20 minut chůze. Český ráj - Kozákov, horu pokladů a skřítků mám nějakých 7-8 km a Podkrkonoší, to se dívám oknem před dům.

A jak jsem se teda stal "obyvatelem" Krakonošova?

Bylo to letos 3. dubna co jsem vyjel do harrachovských lesů. Tam byl ještě sníh a firn. Při procházení lesní pasekou a strání jsem potřeboval nazout stoupačky a tak se stalo, že při nasazování na boty mi z náprsní kapsy, kde jsem měl veškeré doklady - režijku, IDOLku, občanku a zdravotní průkazku od pojišťovny tyto vypadly do hlubokého sněhu. V Harrachově na nádraží před odjezdem jsem pak teprve zjistil, že nemám občanku ani zdravotní průkazku. Zůstaly mi pouze jízdní doklady na vlak a na autobusy - zajímavé je, že vše je stejných rozměrů platební karty a vše bylo volně v jedné kapse! Vypadly pouze zmíněná občanka a zdravotní průkazka. Ztrátu jsem pochopitelně nahlásil. Zdravotní pojišťovna mi poslala doklady druhý den. No státní správa si dala načas. Tam jsem musel čekat na občanku od 4. března až do 23. března a po urgenci jsem ji konečně dostal. Původní občanka a zdravotní průkazka ovšem zůstaly někde v lese pohřbeny pod sněhem.
Tak si je zřejmě odebral pro ověření mé totožnosti a zdravotního stavu do svého registru sám mocný vládce a duch našich hor Krakonoš - a tak jsem se tedy stal mimo jiné i u Krakonoše registrovaným obyvatelem Krakonošova, a od té dobyjsem zde v Krakonošově tedy doma a vážím si toho, že Krakonoš, skřítkové našich hor, lesní víly a medvědi spolu se sojkou drží nade mnou svoji ochrannou ruku - neboť teď, tedy od 3. března 2020, se KRAKONOŠOVO skutečně stalo mým druhým, nebo snad prvním?? domovem.
Či-li tolik na vysvětlenou toho přiloženého obrázku - snad jakési "domovské" vizitky, že v Krakonošově jsem skutečně doma, neboť Krakonoš mě vede ve svém registru těch, kteří sem patří a kteří jsou v jeho hájemství doma!!


Fotogalerie k příběhu:

PŘIPOJTE SE K VÝZVĚ ZACHRAŇME LESY

82.40%

82,400

Naléhavě žádáme Vládu České republiky a Parlament České republiky - zajistěte nám a našim dětem lesy věkově i druhově pestré, zdravé a krásné lesy vhodné pro odpočinek včetně ostrovů divoké přírody. Vraťte život zpět tam, kam patří.

Zajistěte ohleduplné hospodaření v lesích s akcentem na zaměstnanost místních lidí namísto velkých těžařských firem.

Upravte v tomto smyslu neprodleně zákony, vyhlášky, dotace, zaveďte lepší certifikaci veřejných lesů a změňte zadání pro státní podnik Lesy ČR.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů Zaškrtnutím pole udělujete Hnutí DUHA (IČ 15547779) souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem informování o výzvě a dalších aktivitách vedoucích k ochraně životního prostředí. Souhlas může být kdykoli odvolán zasláním emailu na osobni.udaje@hnutiduha.cz. Podrobné informace o ochraně osobních údajů v Hnutí DUHA najdete na https://zachranmelesy.cz/informacni-memorandum. za účelem informování o aktivitách v rámci výzvy Hnutí DUHA a o jeho dalších aktivitách k ochraně životního prostředí.
utm
Nedovolme, aby české lesy přišly o své kouzlo, nebo dokonce dále umíraly. Zasaďte se s námi o budoucnost českých lesů. Příroda potřebuje každého z nás.

SEDM BODŮ PRO ZDRAVÉ LESY

1. Lesy pestré, bohaté a krásné

Krásné a zdravé lesy jsou ty, v nichž rostou pro dané místo vhodné stromy různého druhu a stáří, včetně stromů ponechaných na dožití a zetlení. Takové lesy jsou odolnější vůči suchu a kalamitám.

2. Lesy šetrně obhospodařované

Chceme lesy, ve kterých se bude hospodařit ruku v ruce s přírodou. Velké holoseče jsou nejen škaredé, ale ničí lesní půdu, která pak nezadrží vodu, odplavují se živiny i půda sama. Nové lesy uměle vypěstované na holinách jsou náchylnější k budoucím kalamitám.

3. Lesy s ostrovy divoké přírody

Chceme, aby na vybraných místech byl les ponechán jen silám přírody a zvídavým návštěvníkům - pro jeho divokou krásu, ale i pro sledování přirozených reakcí lesa na měnící se okolní prostředí. Jen tak budeme v budoucnu vědět, jak přírodní lesy adaptované na místní klima vypadají.

4. Život v lese v rovnováze

V lese by mělo být jen tolik zvěře, aby v zimě neokousala všechny přirozeně vzrostlé semenáčky. Chceme les s rovnováhou divokých zvířat, stromů a dalších rostlin.

5. Lesy pro všechny

Lesy nemají být pouze „pole na dřevo“. Chceme v nich odpočívat, obdivovat je, prozkoumávat, prožívat v nich ty nejkrásnější příběhy. Jsou tady pro nás pro všechny - turisty, místní obyvatele, jsou zde pro lesníky i myslivce.

6. Transparentní a ohleduplnou péči o lesy

Chceme, aby hospodaření ve veřejných lesích namísto velkých těžařských firem podporovalo zaměstnanost místních lidí včetně místních dřevozpracovatelů.

7. Zasadit se o lepší lesy

Jeden krok můžeme udělat my všichni. Apelovat touto výzvou na ty, kteří to mohou změnit a také přijmout vlastní závazek k tomu, co může ovlivnit každý z nás: při návštěvách lesa se chovat uctivě ke stromům, zvířatům, rostlinám i lesní půdě a s uvážlivostí využívat bohatství, které nám naše lesy přináší.

K TOMU JE POTŘEBA ZMĚNIT ZÁKONY, VYHLÁŠKY, DOTACE, VYBRAT LEPŠÍ CERTIFIKACI PRO VEŘEJNÉ LESY, A ZMĚNIT ZADÁNÍ PRO STÁTNÍ PODNIK LESY ČR.