Je pravda, že škody způsobené zvěří na lesích jsou sedm miliard korun? Jaké jsou skutečné škody způsobené lesní zvěří?

Domů / ZVĚŘ A LESY / Je pravda, že škody způsobené zvěří na lesích jsou sedm miliard korun? Jaké jsou skutečné škody způsobené lesní zvěří?
Často kladené otázky
Je pravda, že škody způsobené zvěří na lesích jsou sedm miliard korun? Jaké jsou skutečné škody způsobené lesní zvěří?
Myslivci zpochybňují údaj, že škody zvěří dosahují 7 miliard korun ročně a poukazují na škody vyčíslené Lesy ČR s. p. na 19 milionů korun. To je škoda vzniklá přímým poškozením stromků zvěří. K tomu je ale nutné připočítat náklady na ochranu vysázených stromků (oplocenky, individuální ochrany). Ty dosahují řádově stovky milionů korun ročně, bez nich by nebylo možné lesy na mnoha místech vůbec obnovit. K ekonomické škodě je nutné připočítat škody na přírůstku a kvalitě dřeva – po jejich přičtení se dostáváme k celkovým částkám 5–7 miliard korun ročně. Škody na přirozeném zmlazení jsou nevyčíslitelné (většinu maličkých semenáčků zvěř spase dřív, než je evidovaná jako přirozená obnova) – přitom je to škoda nejzávažnější.