Často kladené otázky
Je řešením kalamity kácení stromů napadených kůrovcem?
V hospodářských lesích je takovýto postup předepsaný lesním zákonem. Používají se také chemické postřiky jako cypermethrin, který je životu nebezpečný – zahubí všechen ostatní hmyz, dostanou-li se do vody, tak i všechen vodní život. Těm by se měl každý lesník v lesích vyhnout. Ale reálná situace zejména na severní Moravě je úplně jiná – zde se těží většina stromů v době, kdy už s nich většina kůrovců vyletěla. Kácení tedy není řešením. A dřevo je neprodejné. V takové situaci nemá cenu dál kácet.