Často kladené otázky
Slyšel jsem, že za kalamitu může šíření kůrovce ze Šumavy, kterou jste bránili před nelegálním vykácením, je to pravda?
Dnešní celorepubliková kalamita vznikla ve skutečnosti následkem sucha a tepla posledních let, které oslabily rozsáhlé smrkové monokultur vysazované historicky na místa, kam přirozeně smrky nepatří. V každém smrkovém porostu kdekoliv v ČR žije lýkožrout smrkový. Je jen na lesním hospodáři a povětrnostních podmínkách, jakou šanci bude mít kůrovec pro nárůst své populace. Lýkožrout může efektivně ohrozit lesní porosty vzdálené od ohniska výskytu maximálně stovky metrů. Úspěšný rozsev na větší vzdálenosti je velmi vzácný.