Často kladené otázky
Proč se sází smrky?
Na pěstování smrku je naše lesní hospodářství a taky dřevařský průmysl u do velké míry postavený. Je to jednodušší a na první pohled i levnější. Naopak pěstování smíšeného lesa, navíc věkově a strukturně rozrůzněného, klade vyšší nároky na znalosti a dovednosti lesníka. Důležitá je i velikost revíru, který zvládne takto obhospodařit. Smrku se na většině českého území v budoucnu v monokulturách dařit nebude, to je z hlediska očekávaného klimatického vývoje jasné. Žádná změna není lehká, nyní však máme příležitost postupně zavádět přírodě blízké hospodaření. Probírky lesa by při přírodě blízkém nastavení lesnictví (jako v Rakousku, Švýcarsku či Německu) umožnili věkové rozrůznění porostů, které je podstatné pro jejich odolnost nadcházejícím změnám klimatu. Hnutí DUHA pořádá mimo jiné i Týdny pro les a divočinu, kde se o podporu růstu smíšených lesů přímo zasazujeme. Kromě práce v terénu je zapotřebí změnit i legislativu, aby umožnila širší paletu způsobů lesního hospodaření. Podrobnější informace k stávajícím problémům českých lesů máme zpracované zde: https://zachranmelesy.cz/cs/clanky.