Často kladené otázky
Proč musíme lesníkům nastavit nová pravidla u holosečí?
Při holoseči (jednorázovém smýcení všech stromů na daném místě) dojde k náhlému osvětlení lesní půdy, která je následující cca dva roky, než zaroste vegetací, obnažena a vystavena přímému slunečnímu svitu a dešti. Dochází tím k mineralizaci humusu a k odplavování živin, erozi a degradaci půdy. Vlivem vysokých teplot se rozpadají půdní struktury, snižuje se schopnost půdy zadržovat vodu a odumírá velká část půdních organismů. Lesy vypěstované na holinách následně mnohem snadněji podléhají kalamitám. Holinami jsou také ohrožené lesy v okolí vytěžených ploch v důsledku otevření porostních stěn, kde pak stromy napadají škůdci a vyvrací je vítr. Holosečné způsoby snižují věkovou, prostorovou, druhovou a genetickou různorodost lesních ekosystémů a oslabují jejich stabilitu.