Často kladené otázky
Proč je přemnožená spárkatá zvěř takový problém?
Strom je domovem nespočtu organismů a množství různého druhu hmyzu, ten je potravou pro další tvory, kteří zde díky tomu mohou žít. Ptáci si v něm dělají dutiny, třeba takový silně ohrožený datlík tříprstý, ale i ostatní, stejně důležití opeřenci. Nikdo z nich tu s přemnoženou spárkatou zvěří přežít nemůže. Les i s jeho obyvateli je složitý organismus a snažíme se, abychom řešili co nejvíce problémů zároveň, ne vždy ale jednou kampaní. Jedna část našeho týmu cílevědomě pracuje na tom, aby se do naší krajiny vrátily velké šelmy, které jsou evolučním vyvažujícím prvkem v přírodě a které dokážou přirozeně stavy zvěře kontrolovat. Dále je ale nutné i to, aby nedocházelo k umělému, nepřirozenému navyšování populací zvěře například přikrmováním. Myslivcům to jistě svědčí, ale lesy a jejich obyvatelé trpí.