Často kladené otázky
Proč je nutné změnit zadání pro druhovou skladbu stromů vysazovaných v lese?
Jednou z hlavních příčin současné krize lesů je nevhodná druhová skladba, tedy výsadba zejména smrků a borovic do prostředí, kde by v přírodě jinak nerostly. Vadí také nevhodné způsoby jejich pěstování, spolu s holosečným způsobem hospodaření. Nynější znění lesního zákona požaduje při obnově lesa vysazovat takzvané meliorační a zpevňující dřeviny (MZD), což jsou především listnáče a jedle, které mají zlepšovat a chránit půdu či udržovat optimální vlhkost půdy. Jejich podíl ale stanovila vyhláška č. 83/1996 Sb. v roce 1996 na velmi nízkou úroveň – většinou mezi 5 až 30 procenty. Tím umožnila ve většině našich lesů nadále vysazovat převážně smrky, a to i na zcela nevhodných stanovištích. Vzhledem k postupujícím klimatickým změnám je zapotřebí řešit tento problém zásadní změnou. Úprava zákona musí vést k důraznějšímu trvání na porostech, které jsou schopné plnit všechny funkce lesa a jsou tedy dostatečně smíšené a odolné.