Často kladené otázky
Proč je na místě obava z prodeje státní lesů?
Stát by měl veřejnost ujistit, že neprodá lesy soukromým vlastníkům a investorům. Neuvážené odčerpání rezervního fondu Lesů ČR do státního rozpočtu a nynější ceny dřeva neumožňují státnímu podniku stávající krizi řešit. Z takové situace by ale mohl vzejít návrh toto veřejné přírodní bohatství privatizovat. Důsledky toho by byly fatální. Při prodeji našich lesů by největší zájem a kupní sílu měly velké těžařské koncerny a čínští investoři. Čína se totiž před časem rozhodla chránit své vlastní lesy a ve většině zakázala těžbu dřeva. Dřevo nyní dováží z celého světa a investoři se snaží zajistit stabilní dodávky do Číny nákupem lesů. A co by to znamenalo? Stát by musel zajištění mimoprodukčních funkcí lesa nad rámec platné legislativy soukromým vlastníkům platit, což by vedlo buď ke kolapsu krajiny, nebo k trvalým výdajům ze státního rozpočtu řádově nesrovnatelně vyšším než by byl příjem z privatizace státních lesů. Prodej lesů se dlouhodobě nevyplatí ani z ekologického ani ekonomického hlediska.