Často kladené otázky
Můj les odchází

Nemám to daleko do lesa. Je v něm moje paměť, a tak se tam pro ni vracívám pokud možno často.

Už je to opravdu hodně let, co jsem do lesa pod Špičákem chodíval s tátou. Nejstarší vzpomínku mám z doby, kdy Varnsdorf obepínal elektrický ohradník s oranicí uprostřed. Byl zřízen po druhé světové válce na ochranu před soudruhy z NDR. Z lesa ukrajoval tam, kde to bylo možné, pás o šířce možná půl kilometru. A do této části lesa jsme směli jen jednou v roce, pod dozorem na sběr lesních plodů. Vzpomínám si, jak procházíme bránou do "tajuplného" prostoru...

Když jsem byl trochu větší, lákal mě táta v neděli dopoledne na houby. Tehdy jsem se ošíval – neumím hledat houby – nechce se mi.... Dnes je to jinak. Táta už mě lákat nemůže, ale já chodím do lesa na houby rád, i když stejně většinou žádnou nenajdu. Jen vstoupím do "našeho" lesa, slyším tátu, jeho kroky, jeho radost. Je všude kolem mě. A jde se mnou nejen on, ale celé mé dávné dětství. Povídáme si. Beze slov. Šumění v korunách stromů, ptačí pokřikování, praskot větviček pod nohama – to nám stačí, aby se vybavily dávné děje spojené nejen s tímto lesem.

Po nějakém čase jsme začali chodit do tohoto "mého / našeho" lesa se ženou a s naší prvorozenou dcerkou. Našli jsme malý svah vedle "smrčí" školky a v zimě si ji posílali na sáňkách bez nebezpečí, že odněkud vyrazí auto nebo zbrklý lyžař. Holčičce se to moc líbilo. Vyrostla. Stejně jako další naše dvě dítka, se kterými jsme tu a tam podnikali do lesa výpravy. Za světluškami, na skalku, na borůvky. A taky za stříbrným pramínkem vyvěrajícím kdesi pod skalkou. Chodili jsme ho na jaře čistit. Stal se pro nás legendou. Děti věřili, že to je vzkaz od skřítků, jímž nás prosí, abychom je navštívili a pramen po zimě znovu pomohli rozzářit.

Po létech jsme se vypravili do lesa s vnoučaty. Byla jen o málo větší, než naše dvouletá sáňkařka. A já jim chtěl ukázat, kde se jejich maminka (nebo teta) učila sáňkovat. Jen ty malé stromky mezitím vyrostly, a tak moje vyprávění, že byly velké jeho ona, mi děti nevěřily. Šli jsme totiž nádherným tunelem vzrostlých kmenů s hustým a téměř neprostupným větvovím.

Letos je pro mne návštěva "mého – našeho" lesa ve znamení smutku. K vývratům přibyly vykácené suché stromy. Tam, kde byl tunel vzrostlých stromů s téměř neprostupným větvovím, je nyní planina pohotově zabraná maliním a trnovou ochranou z ostružin.

S jednou z vnuček chodívám na kraj lesa posedět na pohádkovém kameni. To je kámen, na kterém se podává k pohádce nějaká sladkost. Zrovna nedávno to byla zkazka o veverce, která přivolala čaroděje, jehož jedinou odpovědí na jakékoli přání bylo: "Žádný problém." Kéž by jeho odpověď platila i pro mé dnešní přání:

"Vraťte mi můj les! Mé vzpomínky! Mou oázu klidu a čerstvého vzduchu! Prosím..."

 

PS:

Čaroděj zatím mlčí. Možná už je na cestě do parlamentu (doufejme, že nejen nebeského). Jak poznáme, že dorazil? Možná podle toho, že se zazelená nová výsadba stromků podle rad odborníků. Bude to včas?

 


Fotogalerie k příběhu:

PŘIPOJTE SE K VÝZVĚ ZACHRAŇME LESY

82.37%

82,367

Naléhavě žádáme Vládu České republiky a Parlament České republiky - zajistěte nám a našim dětem lesy věkově i druhově pestré, zdravé a krásné lesy vhodné pro odpočinek včetně ostrovů divoké přírody. Vraťte život zpět tam, kam patří.

Zajistěte ohleduplné hospodaření v lesích s akcentem na zaměstnanost místních lidí namísto velkých těžařských firem.

Upravte v tomto smyslu neprodleně zákony, vyhlášky, dotace, zaveďte lepší certifikaci veřejných lesů a změňte zadání pro státní podnik Lesy ČR.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů Zaškrtnutím pole udělujete Hnutí DUHA (IČ 15547779) souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem informování o výzvě a dalších aktivitách vedoucích k ochraně životního prostředí. Souhlas může být kdykoli odvolán zasláním emailu na osobni.udaje@hnutiduha.cz. Podrobné informace o ochraně osobních údajů v Hnutí DUHA najdete na https://zachranmelesy.cz/informacni-memorandum. za účelem informování o aktivitách v rámci výzvy Hnutí DUHA a o jeho dalších aktivitách k ochraně životního prostředí.
utm
Nedovolme, aby české lesy přišly o své kouzlo, nebo dokonce dále umíraly. Zasaďte se s námi o budoucnost českých lesů. Příroda potřebuje každého z nás.

SEDM BODŮ PRO ZDRAVÉ LESY

1. Lesy pestré, bohaté a krásné

Krásné a zdravé lesy jsou ty, v nichž rostou pro dané místo vhodné stromy různého druhu a stáří, včetně stromů ponechaných na dožití a zetlení. Takové lesy jsou odolnější vůči suchu a kalamitám.

2. Lesy šetrně obhospodařované

Chceme lesy, ve kterých se bude hospodařit ruku v ruce s přírodou. Velké holoseče jsou nejen škaredé, ale ničí lesní půdu, která pak nezadrží vodu, odplavují se živiny i půda sama. Nové lesy uměle vypěstované na holinách jsou náchylnější k budoucím kalamitám.

3. Lesy s ostrovy divoké přírody

Chceme, aby na vybraných místech byl les ponechán jen silám přírody a zvídavým návštěvníkům - pro jeho divokou krásu, ale i pro sledování přirozených reakcí lesa na měnící se okolní prostředí. Jen tak budeme v budoucnu vědět, jak přírodní lesy adaptované na místní klima vypadají.

4. Život v lese v rovnováze

V lese by mělo být jen tolik zvěře, aby v zimě neokousala všechny přirozeně vzrostlé semenáčky. Chceme les s rovnováhou divokých zvířat, stromů a dalších rostlin.

5. Lesy pro všechny

Lesy nemají být pouze „pole na dřevo“. Chceme v nich odpočívat, obdivovat je, prozkoumávat, prožívat v nich ty nejkrásnější příběhy. Jsou tady pro nás pro všechny - turisty, místní obyvatele, jsou zde pro lesníky i myslivce.

6. Transparentní a ohleduplnou péči o lesy

Chceme, aby hospodaření ve veřejných lesích namísto velkých těžařských firem podporovalo zaměstnanost místních lidí včetně místních dřevozpracovatelů.

7. Zasadit se o lepší lesy

Jeden krok můžeme udělat my všichni. Apelovat touto výzvou na ty, kteří to mohou změnit a také přijmout vlastní závazek k tomu, co může ovlivnit každý z nás: při návštěvách lesa se chovat uctivě ke stromům, zvířatům, rostlinám i lesní půdě a s uvážlivostí využívat bohatství, které nám naše lesy přináší.

K TOMU JE POTŘEBA ZMĚNIT ZÁKONY, VYHLÁŠKY, DOTACE, VYBRAT LEPŠÍ CERTIFIKACI PRO VEŘEJNÉ LESY, A ZMĚNIT ZADÁNÍ PRO STÁTNÍ PODNIK LESY ČR.