Často kladené otázky
Listnatý les s potokem a mokřady u Miroslavi byl jako Ráj

Ráj v očích dětských a nádhera v dospělosti. Ještě v roce 2010 byl Knínický les u města Miroslavi, okr. Znojmo, překrásný.

Tiše bublající potok pod korunami vzrostlých buků, habrů, dubů, borek, rozmanitost hub: hlíva ústřičná, pýchavka obrovská, hřib, májovka, smrž aj.; z brouků třeba roháč, různé býlí: jaterník podléška, česnek medvědí, plicník lékařský, konvalinky,vraní oko. Rozmanitost ptactva: sovy, strakapoud, žluva, žluna, různé druhy obojživelníků.

Stalo se neštěstí. Obrovské vzrostlé buky, duby i habry postupně vytěžila těžařská a státní korporace v rámci hospodářské ekonomiky. I v době, kdy se ví, že lesy v ČR hynou, tak těžba vzrostlých listnatých lesů pokračuje obrovskou rychlostí (pro zmínku se nyní těží Buchlovský bukový les). Proč? Vždyť je dřeva nadbytek. Proč zdravé, stoleté listnaté lesy, které jsou záchranou pro naši přírodu? Proč ty musí být pokáceny? Z jedné strany kůrovec, z druhé strany padají zdravé lesy.

Z našeho Knínického lesa vymizela voda – mokřady vyschly, potok sotva teče někde jenom krátce. Smíšený les, kterému pokáceli Otce i Matky, umírá, protože malé stromy Děti se o sebe neumějí postarat. Dravcům lidé sebrali možnost hnízdišť, nejsou dutiny pro ptactvo a drobné živočichy i brouky. Potravinový řetězec se hroutí! Přírodní rovnováha je narušená. A začíná to od lokality – město, katastr, kraj, stát, státy, Evropa, kontinenty, celá planeta Země.

My lidé na základě chamtivosti a domýšlivosti si myslíme, že Přírodu můžeme ovládat, kontrolovat a regulovat a poroučet jí. My lidé jsme si z tohoto důvodu vymysleli nesmyslné Zákony. Na základě kterých těžařské společnosti těží. Děje se to po celém světě. Kam vstoupí těžba, je Apokalypsa. A proto je Globální sucho, proto není voda, proto jsme nemocní nejenom fyzicky, ale i psychicky. Život začíná u stromů a u zdravé panenské přírody. Příroda, ta má jenom jediný zákon, a to je ona sama „Příroda“. To je ten důvod.

Proč příroda funguje a není nemocná, zde je odpověď vědců. Video trvá 2 min: https://www.youtube.com/watch?v=T0_mCN51PmA.

Peter Wohlleben, ředitel ekologického lesního hospodářství v regionu Eifel v Porýní, ve své knize Tajný život stromů píše, cituji: Každý strom je tudíž pro své společenství cenný a zasluhuje si být zachován co nejdéle. Proto les podporuje i nemocné exempláře a zásobuje je živinami, dokud se jejich stav nezlepší. Příště se může situace obrátit a pomáhající bude sám potřebovat pomoc. Silné šedostříbrné buky, které se takto chovají, mi připomínají stádo slonů. I ti se starají o své příslušníky...........to je přírodní les........ Vysazované porosty, jimiž je většina středoevropských jehličnatých lesů, se zjevně chovají spíše jako děti ulice, protože se jejich kořeny výsadbou neustále poškozují, zdá se, jako by na vzájemnost a budování sítě téměř rezignovaly. Stromy takových lokalit se zpravidla chovají jako samotáři a mají to tím pádem velmi těžké...... konec citace .........

Myslím si, že už nyní je pozdě. Dokud vláda nezarazí a nezastaví ziskuchtivou těžbu zdravých listnatých stromů, není nám pomoci. Já, rodilá občanka národa ČR, mám ráda Přírodu, která je moje rodina, nyní příroda marodí a už nerodí. A tak to dopadne i s námi, protože jsme její součástí, tvoříme jeden ROD.

Je to na Vás Vážení poslanci. Děkuji a vkládám do Vás své poslední naděje.

Mgr. Milena Žáková

PŘIPOJTE SE K VÝZVĚ ZACHRAŇME LESY

82.37%

82,366

Naléhavě žádáme Vládu České republiky a Parlament České republiky - zajistěte nám a našim dětem lesy věkově i druhově pestré, zdravé a krásné lesy vhodné pro odpočinek včetně ostrovů divoké přírody. Vraťte život zpět tam, kam patří.

Zajistěte ohleduplné hospodaření v lesích s akcentem na zaměstnanost místních lidí namísto velkých těžařských firem.

Upravte v tomto smyslu neprodleně zákony, vyhlášky, dotace, zaveďte lepší certifikaci veřejných lesů a změňte zadání pro státní podnik Lesy ČR.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů Zaškrtnutím pole udělujete Hnutí DUHA (IČ 15547779) souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem informování o výzvě a dalších aktivitách vedoucích k ochraně životního prostředí. Souhlas může být kdykoli odvolán zasláním emailu na osobni.udaje@hnutiduha.cz. Podrobné informace o ochraně osobních údajů v Hnutí DUHA najdete na https://zachranmelesy.cz/informacni-memorandum. za účelem informování o aktivitách v rámci výzvy Hnutí DUHA a o jeho dalších aktivitách k ochraně životního prostředí.
utm
Nedovolme, aby české lesy přišly o své kouzlo, nebo dokonce dále umíraly. Zasaďte se s námi o budoucnost českých lesů. Příroda potřebuje každého z nás.

SEDM BODŮ PRO ZDRAVÉ LESY

1. Lesy pestré, bohaté a krásné

Krásné a zdravé lesy jsou ty, v nichž rostou pro dané místo vhodné stromy různého druhu a stáří, včetně stromů ponechaných na dožití a zetlení. Takové lesy jsou odolnější vůči suchu a kalamitám.

2. Lesy šetrně obhospodařované

Chceme lesy, ve kterých se bude hospodařit ruku v ruce s přírodou. Velké holoseče jsou nejen škaredé, ale ničí lesní půdu, která pak nezadrží vodu, odplavují se živiny i půda sama. Nové lesy uměle vypěstované na holinách jsou náchylnější k budoucím kalamitám.

3. Lesy s ostrovy divoké přírody

Chceme, aby na vybraných místech byl les ponechán jen silám přírody a zvídavým návštěvníkům - pro jeho divokou krásu, ale i pro sledování přirozených reakcí lesa na měnící se okolní prostředí. Jen tak budeme v budoucnu vědět, jak přírodní lesy adaptované na místní klima vypadají.

4. Život v lese v rovnováze

V lese by mělo být jen tolik zvěře, aby v zimě neokousala všechny přirozeně vzrostlé semenáčky. Chceme les s rovnováhou divokých zvířat, stromů a dalších rostlin.

5. Lesy pro všechny

Lesy nemají být pouze „pole na dřevo“. Chceme v nich odpočívat, obdivovat je, prozkoumávat, prožívat v nich ty nejkrásnější příběhy. Jsou tady pro nás pro všechny - turisty, místní obyvatele, jsou zde pro lesníky i myslivce.

6. Transparentní a ohleduplnou péči o lesy

Chceme, aby hospodaření ve veřejných lesích namísto velkých těžařských firem podporovalo zaměstnanost místních lidí včetně místních dřevozpracovatelů.

7. Zasadit se o lepší lesy

Jeden krok můžeme udělat my všichni. Apelovat touto výzvou na ty, kteří to mohou změnit a také přijmout vlastní závazek k tomu, co může ovlivnit každý z nás: při návštěvách lesa se chovat uctivě ke stromům, zvířatům, rostlinám i lesní půdě a s uvážlivostí využívat bohatství, které nám naše lesy přináší.

K TOMU JE POTŘEBA ZMĚNIT ZÁKONY, VYHLÁŠKY, DOTACE, VYBRAT LEPŠÍ CERTIFIKACI PRO VEŘEJNÉ LESY, A ZMĚNIT ZADÁNÍ PRO STÁTNÍ PODNIK LESY ČR.