Často kladené otázky
Je tohle ten dobrý život?
V mé zemi jsem se probouzel s klidem. Nemusel jsem si dělat starosti s oblečením, protože můj dům byl izolován, obklopen mými farmami a horou. Se vší pohodou jsem sledoval ohromnou řeku Santiago, zatímco moje paní připravovala oheň.
Osvěžil jsem se v řece a vyplul s kánoí na projížďku, abych přinesl nějaké cunchis a mojarry při rozbřesku domů ke snídani.

Když jsem se vracel s úlovkem, moje paní mě přivítala;  Připravila mi rybu a dala mi mou cuñushcu, zatímco mě ohříval oheň.  Mluvili jsme s mojí paní, mými dětmi, dokud naše konverzace neskončila.  Pak šla na farmu a já, se svým synem, do hor.  Když jsem procházel horami, učil jsem svého syna, jaká je příroda, naše historie, učení moudrosti našich předků. Když jsme ulovili maso v horách, vrátili jsme se spokojeni domů. Moje paní nás přijala šťastná, čerstvě vykoupaná a učesaná se svou novou motýlí sponou. Jedli jsme, dokud jsme nebyli nasyceni.

Když jsem chtěl, tak jsem odpočíval, když ne, navštívil jsem  sousedy, kde jsme společně dělali různé řemeslné práce. Pak přišli moji příbuzní a popíjeli jsme masato, vyprávěli jsme vtipy a historky, smáli se a tančili celou noc.

Nyní s ekonomickým rozvojem se věci mění. Brzo ráno musíme do práce. Pěstujeme rýži až do západu slunce a vracíme se domů s prázdnou. Paní mě očekává s ustaranou tváří a s nepřítomným výrazem mi dá talíř yuci se solí. Sotva mluvíme. Můj syn chodí do školy, aby ho naučili věci o Limě. Po sklizni se vedou tisíce hádek a bojů, kvůli mizerně zaplacené práci. Všechno jde pro řidiče kamionů a pro obchodníky.

Málokdy přinesu domů nějaké konzervy tuňáka, nebo nudle. Nejhorší je, že s tímto typem zemědělství, ničí lokální krajinu a brzy už nám nezbude vůbec nic. Vidím některé své krajany a sousedy, jak prohledávají skládky odpadků v Limě, aby měli co jíst.

Když jsem byl v Bogotě, zajímal jsem se, jaký je život milionářů. Řekli mi, že milionáři mají svůj dům izolovaný uprostřed krásné krajiny.  Ráno se probudí, aby se kochali krajinou a koupali se ve svém bazénu. Když přichází ke stolu, snídaně je již podávána, a protože nikam nespěchají, mluví s rozvahou se svou ženou a dětmi.  Děti chodí do vybrané školy, kde jsou učeny podle libosti otce.  Muž se prochází po svém statku a loví ptáky nebo chytá ryby.  Po návratu, najde stůl na kterém je bohatý oběd.  Spí po jídle nebo se věnuje malbě nebo malířským zábavám nebo podobným věcem. Pak jde za kamarády, aby si dali pár drinků, a  pokud chtějí, tančí a baví se, dokud se jím to líbí.

Pak se ptám sám sebe: "Kvůli tomu jsme se všemi svými krajany skončili na skládkách odpadků, aby jeden nebo dva milionáři mohli žít život, který jsme předtím žili my? Je tohle ten dobrý život, který slibuje rozvoj? “

Andrés Nuningo je domorodec, který pracuje pro společnost Huambisa.  Byl předsedou rady Aguaruna Huambisa a starostou Rio Santiago v peruánské Amazonii.  Na jedné ze svých výletů do Limy fotografoval lidi, kteří žijí na skládkách odpadků. S těmito fotografiemi varoval své krajany před západní myšlenkou rozvoje.

Přeložil: SIDONIOTE

PŘIPOJTE SE K VÝZVĚ ZACHRAŇME LESY

82.37%

82,366

Naléhavě žádáme Vládu České republiky a Parlament České republiky - zajistěte nám a našim dětem lesy věkově i druhově pestré, zdravé a krásné lesy vhodné pro odpočinek včetně ostrovů divoké přírody. Vraťte život zpět tam, kam patří.

Zajistěte ohleduplné hospodaření v lesích s akcentem na zaměstnanost místních lidí namísto velkých těžařských firem.

Upravte v tomto smyslu neprodleně zákony, vyhlášky, dotace, zaveďte lepší certifikaci veřejných lesů a změňte zadání pro státní podnik Lesy ČR.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů Zaškrtnutím pole udělujete Hnutí DUHA (IČ 15547779) souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem informování o výzvě a dalších aktivitách vedoucích k ochraně životního prostředí. Souhlas může být kdykoli odvolán zasláním emailu na osobni.udaje@hnutiduha.cz. Podrobné informace o ochraně osobních údajů v Hnutí DUHA najdete na https://zachranmelesy.cz/informacni-memorandum. za účelem informování o aktivitách v rámci výzvy Hnutí DUHA a o jeho dalších aktivitách k ochraně životního prostředí.
utm
Nedovolme, aby české lesy přišly o své kouzlo, nebo dokonce dále umíraly. Zasaďte se s námi o budoucnost českých lesů. Příroda potřebuje každého z nás.

SEDM BODŮ PRO ZDRAVÉ LESY

1. Lesy pestré, bohaté a krásné

Krásné a zdravé lesy jsou ty, v nichž rostou pro dané místo vhodné stromy různého druhu a stáří, včetně stromů ponechaných na dožití a zetlení. Takové lesy jsou odolnější vůči suchu a kalamitám.

2. Lesy šetrně obhospodařované

Chceme lesy, ve kterých se bude hospodařit ruku v ruce s přírodou. Velké holoseče jsou nejen škaredé, ale ničí lesní půdu, která pak nezadrží vodu, odplavují se živiny i půda sama. Nové lesy uměle vypěstované na holinách jsou náchylnější k budoucím kalamitám.

3. Lesy s ostrovy divoké přírody

Chceme, aby na vybraných místech byl les ponechán jen silám přírody a zvídavým návštěvníkům - pro jeho divokou krásu, ale i pro sledování přirozených reakcí lesa na měnící se okolní prostředí. Jen tak budeme v budoucnu vědět, jak přírodní lesy adaptované na místní klima vypadají.

4. Život v lese v rovnováze

V lese by mělo být jen tolik zvěře, aby v zimě neokousala všechny přirozeně vzrostlé semenáčky. Chceme les s rovnováhou divokých zvířat, stromů a dalších rostlin.

5. Lesy pro všechny

Lesy nemají být pouze „pole na dřevo“. Chceme v nich odpočívat, obdivovat je, prozkoumávat, prožívat v nich ty nejkrásnější příběhy. Jsou tady pro nás pro všechny - turisty, místní obyvatele, jsou zde pro lesníky i myslivce.

6. Transparentní a ohleduplnou péči o lesy

Chceme, aby hospodaření ve veřejných lesích namísto velkých těžařských firem podporovalo zaměstnanost místních lidí včetně místních dřevozpracovatelů.

7. Zasadit se o lepší lesy

Jeden krok můžeme udělat my všichni. Apelovat touto výzvou na ty, kteří to mohou změnit a také přijmout vlastní závazek k tomu, co může ovlivnit každý z nás: při návštěvách lesa se chovat uctivě ke stromům, zvířatům, rostlinám i lesní půdě a s uvážlivostí využívat bohatství, které nám naše lesy přináší.

K TOMU JE POTŘEBA ZMĚNIT ZÁKONY, VYHLÁŠKY, DOTACE, VYBRAT LEPŠÍ CERTIFIKACI PRO VEŘEJNÉ LESY, A ZMĚNIT ZADÁNÍ PRO STÁTNÍ PODNIK LESY ČR.