Často kladené otázky
Boj s kůrovcem v lesích ohrožuje chráněné druhy ptáků

Kůrovcová kalamita v Kraji Vysočina s sebou přináší velký rozsah těžeb dříví. K masivním těžbám dochází prakticky plošně, bez ohledu na vegetační období a dobu hnízdění ptáků.

Hnízdění řady chráněných druhů je tak ohroženo rušením, kácením a pády stromů. Ochránci přírody z Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s lesníky se jim proto snaží pomoci a to celkem úspěšně.
Ochránci přírody na Vysočině v roce 2019 vymapovali a sledovali přes 200 hnízdišť vybraných zvláště chráněných druhů ptáků, konkrétně orlů mořských, čápů černých, výrů velkých, jestřábů lesních, včelojedů lesních, ostřížů lesních, sýců rousných a kulíšků nejmenších. Jde tedy o druhy v celku vzácné, které v naší krajině nepotkáte často.
O přítomnosti dohledaných hnízd byli následně informování vlastníci lesů, nebo subjekty které v lesích hospodaří. S lesníky se pak podařilo domluvit konkrétní omezení lesnických prací, které by mohly hnízdění ptáků ohrozit. Ochránci ve spolupráci s profesionálními zoology již před tím připravili doporučení k ochraně hnízd vybraných druhů ptáků v lesích. Doporučení uvádí termíny a vzdálenosti od hnízd, ve kterých je nutné dodržovat omezení lesnických prací, aby ptáci na nich nebyli rušeni hlukem, ohroženi provozem techniky či pádem kácených stromů. Vybraná hnízdiště jsou dále průběžně kontrolována a zjištěné výsledky povedou k případnému upřesnění vydaného doporučení.
Tento projekt je příkladem dobré praxe, kdy společná spolupráce lesníků a ochránců přírody prokazatelně pomáhá ohroženým druhů ptáků vyhnízdit. Tento přístup je hodný následování v ostatních regionech v ČR.
Bohužel i přes všechnu společnou snahu ochránců a lesníků, která pomohla cca 200 hnízdění, někdo záměrně pokácel jeden strom s hnízdem orlů mořských i s mláďaty, která zahynula. V daném regionu byli dále nalezeni další čtyři orli mořští, kteří uhynuli po pozření otrávené návnady. O to více je spolupráce lesníků a ochránců cenná.

Projekt Ochrana vybraných druhů ptáků v lesích Vysočiny byl v roce 2019 podpořen v národním programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s.p. a program je dále spolufinancován Ministerstvem životního prostředí ČR.

(oficiální tisková zpráva ČSOP, Ivo Hertl - odpovědný řešitel projektu, fotografie Filip Hruška)


Fotogalerie k příběhu:

PŘIPOJTE SE K VÝZVĚ ZACHRAŇME LESY

82.37%

82,366

Naléhavě žádáme Vládu České republiky a Parlament České republiky - zajistěte nám a našim dětem lesy věkově i druhově pestré, zdravé a krásné lesy vhodné pro odpočinek včetně ostrovů divoké přírody. Vraťte život zpět tam, kam patří.

Zajistěte ohleduplné hospodaření v lesích s akcentem na zaměstnanost místních lidí namísto velkých těžařských firem.

Upravte v tomto smyslu neprodleně zákony, vyhlášky, dotace, zaveďte lepší certifikaci veřejných lesů a změňte zadání pro státní podnik Lesy ČR.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů Zaškrtnutím pole udělujete Hnutí DUHA (IČ 15547779) souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem informování o výzvě a dalších aktivitách vedoucích k ochraně životního prostředí. Souhlas může být kdykoli odvolán zasláním emailu na osobni.udaje@hnutiduha.cz. Podrobné informace o ochraně osobních údajů v Hnutí DUHA najdete na https://zachranmelesy.cz/informacni-memorandum. za účelem informování o aktivitách v rámci výzvy Hnutí DUHA a o jeho dalších aktivitách k ochraně životního prostředí.
utm
Nedovolme, aby české lesy přišly o své kouzlo, nebo dokonce dále umíraly. Zasaďte se s námi o budoucnost českých lesů. Příroda potřebuje každého z nás.

SEDM BODŮ PRO ZDRAVÉ LESY

1. Lesy pestré, bohaté a krásné

Krásné a zdravé lesy jsou ty, v nichž rostou pro dané místo vhodné stromy různého druhu a stáří, včetně stromů ponechaných na dožití a zetlení. Takové lesy jsou odolnější vůči suchu a kalamitám.

2. Lesy šetrně obhospodařované

Chceme lesy, ve kterých se bude hospodařit ruku v ruce s přírodou. Velké holoseče jsou nejen škaredé, ale ničí lesní půdu, která pak nezadrží vodu, odplavují se živiny i půda sama. Nové lesy uměle vypěstované na holinách jsou náchylnější k budoucím kalamitám.

3. Lesy s ostrovy divoké přírody

Chceme, aby na vybraných místech byl les ponechán jen silám přírody a zvídavým návštěvníkům - pro jeho divokou krásu, ale i pro sledování přirozených reakcí lesa na měnící se okolní prostředí. Jen tak budeme v budoucnu vědět, jak přírodní lesy adaptované na místní klima vypadají.

4. Život v lese v rovnováze

V lese by mělo být jen tolik zvěře, aby v zimě neokousala všechny přirozeně vzrostlé semenáčky. Chceme les s rovnováhou divokých zvířat, stromů a dalších rostlin.

5. Lesy pro všechny

Lesy nemají být pouze „pole na dřevo“. Chceme v nich odpočívat, obdivovat je, prozkoumávat, prožívat v nich ty nejkrásnější příběhy. Jsou tady pro nás pro všechny - turisty, místní obyvatele, jsou zde pro lesníky i myslivce.

6. Transparentní a ohleduplnou péči o lesy

Chceme, aby hospodaření ve veřejných lesích namísto velkých těžařských firem podporovalo zaměstnanost místních lidí včetně místních dřevozpracovatelů.

7. Zasadit se o lepší lesy

Jeden krok můžeme udělat my všichni. Apelovat touto výzvou na ty, kteří to mohou změnit a také přijmout vlastní závazek k tomu, co může ovlivnit každý z nás: při návštěvách lesa se chovat uctivě ke stromům, zvířatům, rostlinám i lesní půdě a s uvážlivostí využívat bohatství, které nám naše lesy přináší.

K TOMU JE POTŘEBA ZMĚNIT ZÁKONY, VYHLÁŠKY, DOTACE, VYBRAT LEPŠÍ CERTIFIKACI PRO VEŘEJNÉ LESY, A ZMĚNIT ZADÁNÍ PRO STÁTNÍ PODNIK LESY ČR.