Často kladené otázky

Lesy můžou být plné života, nebo zmizet v břichu přemnožené zvěře

Pozměňovací návrhy G.7.1., G.7.2., G.7.3., G.7.4., G.7.5. a G.7.6. („zákon o myslivosti”), které mění lesní zákon č. 289/1995 Sb.

Lesy mají být plné života. Plné zvířat, rostlin, různých druhů stromů nebo hub. Takové lesy by se líbily snad každému. Smutné je, že se jejich rovnováha vlivem člověka rozklížila. Vyhnali jsme velké šelmy, a laně, srny, jeleni či jiná spárkatá zvěř se přemnožili. Poslední predátoři jim měli být myslivci. Nebyli... Nyní spásají prakticky veškeré nově vyrostlé nebo vysázené stromky, které nejsou schované za pletivem. Naše budoucí lesy zmizí v břichu přemnožené zvěře. Hlasujte pro navrácení křehké rovnováhy.

Laně, srny či jeleni snědí nebo poškodí v průměru téměř dvě třetiny malých stromků. Někde všechny. Je jich prostě v lese moc. Les je nestihne všechny nakrmit. Bohužel tím v zásadě znemožňují znovuoživení a obnovu lesa. Pokud chceme na obrovské mýtiny po těžbě kůrovcového dřeva nebo suchu co nejrychleji vrátit stromy a s nimi život, je tento pozměňovací návrh jedním z nejdůležitějších. Zajistil by pořádek v číslech mysliveckých statistik. Umožnil by stanovovat plán lovu od výše škod způsobovaných zvěří.
V současné době přemnožená spárkatá zvěř spase nebo vážně poškodí někde všechny, někde většinu vysázených listnáčů a jedlí. Podle poslední inventarizace škod zvěří je průměrně poškozeno 64 % mladých listnáčů a jedlí, na polovině území ČR je to více než 75 % a na čtvrtině území republiky je to 100 %. Zejména vzhledem ke kalamitní situaci, kdy je třeba obnovit obrovské plochy poškozených lesů, je tento pozměňovací návrh absolutní prioritou pro umožnění obnovy lesů. Proto je nezbytná související novelizace zákona o myslivosti. Návrh dále určuje kompetence orgánu státní správy myslivosti provádět změny plánu mysliveckého hospodaření a kontrolovat plnění plánu lovu. Za tím účelem zavádí povinné odevzdání markantů nejen u divokých prasat, ale i ostatní spárkaté zvěře. Bez zavedení kontroly odlovené zvěře bude nadále výše lovu vykazována pouze na papíře.