Často kladené otázky
Potřeba je práce v terénu – tak proč se věnujete zákonům?
Souhlasíme s tím, že je potřeba i práce v terénu. Na většině území je třeba řešit problémy hospodářského lesa aktivně. Zásahy do lesa jsou potřeba, ale záleží na tom, jaké budou: vysadí-li se například masivně znovu smrk, jež na většině území místního věku bohužel nedoroste, bude na něj příliš sucho a teplo. Hnutí DUHA každoročně pořádá několik letních týdenních turnusů pro dobrovolníky, se kterými například po dohodě s lesními správci vyséváme na kalamitních holinách břízu. Vytvoření nových lesů po této kalamitě, které budou pestré a odolné, je naším společným cílem. Bohužel, stávající legislativa umožňuje na většině míst po kůrovcových těžbách znovu vysazovat smrk. Mnohde až do úrovně 75 % smrku. V Německu a Rakousku jsou běžné smíšené, věkově rozrůzněné porosty, výběrová těžba, podsadby, přirozená obnova. To vše je u nás stále spíše výjimečné.  Změna v legislativě i z ní odvozené praxi je podle našeho názoru tedy potřeba, potvrzují to ostatně i zástupci Lesů ČR, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.