Často kladené otázky

PODMÍNKY PŘIDÁVÁNÍ "BEZLESÝCH" OSOBNÍCH PŘÍBĚHŮ

Hnutí DUHA – Friends of The Earth hledá osobní příběhy, které si zaslouží pozornost! Každý den přicházíme spolu s vytěženými lesy i o kus našeho života - vzpomínky, obživu, příběhy. S každým přeřezaným kmenem přeřezáváne i nitku, terá splétá náš život. Pomozte nám přesvědčit veřejnost a politiky, že lesy nejsou pouze pole na dřevo, ale i místo našeho života. Podělte se o svůj příběh.

Svůj příběh a fotografie nahrávejte prostřednictvím nahrávacího formuláře na webu www.zachranmelesy.cz/bezlese-pribehy

I. PODMÍNKY SDÍLENÍ PŘÍBĚHŮ A FOTOGRAFIÍ

Jaké příběhy a fotografie můžu sdílet s ostatními

 • O čem psát? Nejlépe o tom, o co jste se zmizením lesa přišli. O Vaše vzpomínky o místa, které máte rádi, o své přátele.
 • Nezapomeňte doplnit místo, o kterém píšete. Zbyly vám mimo vzpomínek i nějaké fotky či video, které se k místu vztahuje? Přiložte ho.
 • Odesláním formuláře se Váš příběh uloží na webové stránky Zachraňme lesy. Tento příspěvek budete moct upravit, pokud například uděláte nějakou chybu.
 • Spolu s uložením příběhu se vygeneruje i příspěvek a fotka pro sdílení na sociálních sítích. Sdílejte ho a oslovte jím Vaše okolí. Osobní příběh je nejsilnější motivace pro podpis výzvy. V příspěvku, který nasdílíte, je odkaz na výzvu Zachraňme lesy.
 • Fotografie musí ve svém názvu obsahovat jméno a příjmení fotografa a místo pořízení bez diakritiky – místo mezer v názvu uvádějte pomlčky, např: „Jan-Novak-1-misto-porizeni.jpg“

 • Maximální velikost nahrávané fotky je omezena na 12 MB.

 • Do příběhů nebudou zařazeny příběhy a snímky, které:

  • mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.),

  • jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem,

  • byly dle informací dostupných organizátorovi mapování pořízeny jiným autorem než je autor uvedený u fotografie,

  • by mohly poškodit pověst či dobré jméno organizátora mapování Hnutí DUHA – Friends of The Earth Czech Republic či se snímky nebudou shodovat s posláním a misí Hnutí DUHA.

II. KDO SE MŮŽE ZŮČASTNIT

 • Účastnit se mapování mohou lidé, kteří dosáhli věku nejméně 18 let a mají trvalý pobyt v České republice.

 • Každý účastník zasláním snímků zároveň prohlašuje, že:

  • příběh či fotografii/fotografie pořídil osobně a má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího/jejich užití v neomezeném rozsahu,

  • osoby zachycené na pořízeném snímku/snímcích či v příběhu souhlasí se zveřejněním snímků dle podmínek mapování níže,

  • veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografie a příběhu (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni předání fotografie či příběhu uspokojeny.

III. AUTORSKÁ PRÁVA

 • Autor fotografie a příběhu (účastník) uděluje organizátorovi licenci, která je poskytována jako:

  • nevýhradní,

  • časově neomezená,

  • územně neomezená,

  • bez práva dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám.

  • Organizátor není povinen licenci využít.

  • Organizátor se zavazuje uvést v díle vhodným způsobem jméno autora.

 • Účastník souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v bez nároků na honorář, v tiskovinách a elektronických médiích organizátora  mapování a mediálních partnerů mapování. Fotografie nebudou nijak komerčně licencovány ani nebudou poskytnuty ke komerčním účelům třetím stranám.

 • V případě pořádání výstavy budou autoři fotografií o přípravách výstavy informováni a bude dohodnut další postup.

 • V případě publikování fotografií bude u každé uveden autor a název, pokud jej fotografie má.

V. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ HNUTÍ DUHA - FRIENDS OF THE EARTH CZECH REPUBLIC

Zásady ochrany osobních údajů naleznete zde.

PODMÍNKY MAPOVÁNÍ NEZDRAVÝCH LESŮ

Hnutí DUHA – Friends of The Earth hledá místa českých lesů, která potřebují naši pomoci či pozornost!

Své fotografie nahrávejte prostřednictvím nahrávacího formuláře na webu www.zachranmelesy.cz/mapy

I. PODMÍNKY SDÍLENÍ FOTOGRAFIÍ

Jaké fotografie můžu sdílet s ostatními

 • Hledáme fotografie míst z těch částí českých lesů, na kterých jsou vidět dopady sucha, kalamit či nešetrného hospodaření.

 • Fotografie musí být pořízena na území České republiky.

 • Fotografie musí ve svém názvu obsahovat jméno a příjmení fotografa a místo pořízení bez diakritiky – místo mezer v názvu uvádějte pomlčky, např: „Jan-Novak-1-misto-porizeni.jpg“

 • Maximální velikost nahrávané fotky je omezena na 12 MB.

 • Do mapování nebudou zařazeny snímky, které:

  • mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.),

  • jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem,

  • byly dle informací dostupných organizátorovi mapování pořízeny jiným autorem než je autor uvedený u fotografie,

  • by mohly poškodit pověst či dobré jméno organizátora mapování Hnutí DUHA – Friends of The Earth Czech Republic či se snímky nebudou shodovat s posláním a misí Hnutí DUHA.

II. KDO SE MŮŽE ZŮČASTNIT

 • Účastnit se mapování mohou lidé, kteří dosáhli věku nejméně 18 let a mají trvalý pobyt v České republice.

 • Každý účastník zasláním snímků zároveň prohlašuje, že:

  • fotografii/fotografie pořídil osobně a má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího/jejich užití v neomezeném rozsahu,

  • osoby zachycené na pořízeném snímku/snímcích souhlasí se zveřejněním snímků dle podmínek mapování níže,

  • veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografie (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni předání fotografie uspokojeny.

III. VEŘEJNÉ HLASOVÁNÍ

 • Svůj hlas může dát k fotografii kdokoli kdo:

  • je starší 18 let a bydlí na území České republiky,

  • autorizuje svůj hlas nebo účet přes email,

  • Hlasovat však může pro více fotek.

IV. AUTORSKÁ PRÁVA

 • Autor fotografie (účastník) uděluje organizátorovi licenci, která je poskytována jako:

  • nevýhradní,

  • časově neomezená,

  • územně neomezená,

  • bez práva dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám.

  • Organizátor není povinen licenci využít.

  • Organizátor se zavazuje uvést v díle vhodným způsobem jméno autora.

 • Účastník souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v bez nároků na honorář, v tiskovinách a elektronických médiích organizátora  mapování a mediálních partnerů mapování. Fotografie nebudou nijak komerčně licencovány ani nebudou poskytnuty ke komerčním účelům třetím stranám.

 • V případě pořádání výstavy budou autoři fotografií o přípravách výstavy informováni a bude dohodnut další postup.

 • V případě publikování fotografií bude u každé uveden autor a název, pokud jej fotografie má.

V. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ HNUTÍ DUHA - FRIENDS OF THE EARTH CZECH REPUBLIC

Zásady ochrany osobních údajů naleznete zde.

PODMÍNKY MAPOVÁNÍ GUERILLA FORESTING

Hnutí DUHA – Friends of The Earth vybízí k pomoci lesu po kalamitní těžbě setbou přípravných dřevin.

Své fotografie nahrávejte prostřednictvím nahrávacího formuláře na webu www.zachranmelesy.cz/guerilla-foresting

I. PODMÍNKY SDÍLENÍ FOTOGRAFIÍ

Jaké fotografie můžu sdílet s ostatními

 • Hledáme fotografie kalamitních míst, na kterých jste vysázeli přípravné dřeviny (břízy, olši, jeřáb...) či jiné fotografie spojené s guerilla forestingem.

 • Fotografie musí být pořízena na území České republiky.

 • Fotografie musí ve svém názvu obsahovat jméno a příjmení fotografa a místo pořízení bez diakritiky – místo mezer v názvu uvádějte pomlčky, např: „Jan-Novak-1-misto-porizeni.jpg“

 • Maximální velikost nahrávané fotky je omezena na 12 MB.

 • Do mapování nebudou zařazeny snímky, které:

  • mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.),

  • jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem,

  • byly dle informací dostupných organizátorovi mapování pořízeny jiným autorem než je autor uvedený u fotografie,

  • by mohly poškodit pověst či dobré jméno organizátora mapování Hnutí DUHA – Friends of The Earth Czech Republic či se snímky nebudou shodovat s posláním a misí Hnutí DUHA.

II. KDO SE MŮŽE ZŮČASTNIT

 • Účastnit se mapování mohou lidé, kteří dosáhli věku nejméně 18 let a mají trvalý pobyt v České republice.

 • Každý účastník zasláním snímků zároveň prohlašuje, že:

  • fotografii/fotografie pořídil osobně a má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího/jejich užití v neomezeném rozsahu,

  • osoby zachycené na pořízeném snímku/snímcích souhlasí se zveřejněním snímků dle podmínek mapování níže,

  • veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografie (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni předání fotografie uspokojeny.

III. VEŘEJNÉ HLASOVÁNÍ

 • Svůj hlas může dát k fotografii kdokoli kdo:

  • je starší 18 let a bydlí na území České republiky,

  • autorizuje svůj hlas nebo účet přes email,

  • Hlasovat však může pro více fotek.

IV. AUTORSKÁ PRÁVA

 • Autor fotografie (účastník) uděluje organizátorovi licenci, která je poskytována jako:

  • nevýhradní,

  • časově neomezená,

  • územně neomezená,

  • bez práva dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám.

  • Organizátor není povinen licenci využít.

  • Organizátor se zavazuje uvést v díle vhodným způsobem jméno autora.

 • Účastník souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v bez nároků na honorář, v tiskovinách a elektronických médiích organizátora  mapování a mediálních partnerů mapování. Fotografie nebudou nijak komerčně licencovány ani nebudou poskytnuty ke komerčním účelům třetím stranám.

 • V případě pořádání výstavy budou autoři fotografií o přípravách výstavy informováni a bude dohodnut další postup.

 • V případě publikování fotografií bude u každé uveden autor a název, pokud jej fotografie má.

V. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ HNUTÍ DUHA - FRIENDS OF THE EARTH CZECH REPUBLIC

Zásady ochrany osobních údajů naleznete zde.