Často kladené otázky
Je spárkatá zvěř v naší krajině přemnožená?
Zohledníme-li přírodní a hospodářské podmínky krajiny, spárkatá zvěř zcela nepochybně přemnožena je. V současné době spárkatá zvěř spase nebo vážně poškodí někde všechny, někde většinu vysazených listnáčů a jedlí. Podle poslední inventarizace škod zvěří je průměrně poškozeno 64 % mladých listnáčů a jedlí, na polovině území ČR je to více než 75 % a na čtvrtině území republiky je to 100 %. Přijetí pozměňovacího návrhu G. 7 nastolí rovnováhu mezi počtem spárkaté zvěře a škodami způsobovaných zvěří na lesních porostech. V žádném případě nedojde k vystřílení veškeré volně žijící zvěře.