Často kladené otázky
Jaký význam pro les má ponechání zbytků dřeva na vytěžené ploše?
Ponechání určitého množství suchých a rozpadajících se stromů má zásadní význam pro biodiverzitu – na mrtvé dřevo je vázána třetina lesních druhů. K ponechání jsou vhodné zejména ekonomicky nezhodnotitelné stromy: pahýly, stromy nižší kvality či s nevhodným tvarem, nevyužitelné souše a podobně. Současné znění zákona o lesích stanovuje v § 33 odst. 1 povinnost přednostně zpracovat těžbu nahodilou, tedy včetně souší. To je při zvládání současné kůrovcové kalamity problém, protože kvůli kácení suchých, již kůrovcem opuštěných, stromů se musí soustřeďovat těžařské kapacity na činnosti, které dalšímu šíření pod kůrou nezabrání.