Často kladené otázky
Jakou roli zde hraje divočina?
Lesy, které se budou vyvíjet bez zásahu, potřebujeme rovněž, aby sloužily jako příklad pro srovnání s hospodářskými plochami. Můžeme díky nim pozorovat, jak by se les bez našich zásahů ve svém klimatickém prostředí vyvíjel. Místo určené pro divokou přírodu musí být vhodně zvolené, aby případné šíření chorob a škůdců zasahovalo okolní porosty v co nejmenší míře. Návrhy Hnutí DUHA v této věci jdou především tím směrem, aby měli správci lesa méně svázané ruce a mohli se soustředit na taková opatření, která brání gradaci a vedou k rychlejšímu přechodu k druhově a věkově smíšeným lesům.