Často kladené otázky
Jaká je odbornost Hnutí DUHA?
Tématu záchrany lesů se Hnutí DUHA věnuje již od devadesátých let. Spolupracujeme s vědci, odborníky i správci lesů. Počítáme s tím, že odborné podklady budeme nadále zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti a médiím. Naše organizace navrhuje řešení, nečiní rozhodnutí, ke kterým nemá pravomoc. Proto se obracíme na Úřad vlády, který může řešení realizovat, pokud uzná, že jsou námi navrhované postupy vhodné. Já i mé kolegyně a kolegové mají vystudované přírodovědné obory, ekologii. K tomu úzce spolupracujeme s univerzitami i vědeckými institucemi. Jsou mezi námi i lesníci přímo v naší organizaci např. hajní, kteří spravují nebo spravovali obecní a městské lesy. A mezi naše nejbližší spolupracovníky patří i několik revírníků, kteří pracují nebo pracovali u Lesů České republiky.