Lesů přibývá – tak proč se tím zabýváte?
Lesů sice za posledních sto let přibylo a jejich stav se oproti 80. letům, kdy se rozpadaly smrčiny v celých pohořích, zlepšil. Přesto je nyní velká část...
Lesníci se s krizí dokážou vypořádat – tak proč se tím zabýváte?
O pochybení lesních správců v Jeseníkách na mnoha místech nejde, lesníci hospodaří s tím, co zdědili. Smrky, které v současné době hynou, byly vysázeny před 80...
Potřeba je práce v terénu – tak proč se věnujete zákonům?
Souhlasíme s tím, že je potřeba i práce v terénu. Na většině území je třeba řešit problémy hospodářského lesa aktivně. Zásahy do lesa jsou potřeba, ale záleží...
Proč neřešíte, že lesníci nejsou dobře placení?
Problém neadekvátního oceňování pracovníků v lesním hospodaření vnímáme, způsob jejich sdírání velkými těžařskými firmami, přes které jsou zakázky přeprodávané...
Proč se sází smrky?
Na pěstování smrku je naše lesní hospodářství a taky dřevařský průmysl u do velké míry postavený. Je to jednodušší a na první pohled i levnější. Naopak...
Je řešením kalamity kácení stromů napadených kůrovcem?
V hospodářských lesích je takovýto postup předepsaný lesním zákonem. Používají se také chemické postřiky jako cypermethrin, který je životu nebezpečný – zahubí...
A co osazování holin?
Na mnoha místech je osazování holin prospěšné a provádí se dobře. Domníváme se ale, že na tuto otázku nejde odpovědět paušálně. Jiná situace je například po...
Jakou roli zde hraje divočina?
Lesy, které se budou vyvíjet bez zásahu, potřebujeme rovněž, aby sloužily jako příklad pro srovnání s hospodářskými plochami. Můžeme díky nim pozorovat, jak by...
Slyšel jsem, že za kalamitu může šíření kůrovce ze Šumavy, kterou jste bránili před nelegálním vykácením, je to pravda?
Dnešní celorepubliková kalamita vznikla ve skutečnosti následkem sucha a tepla posledních let, které oslabily rozsáhlé smrkové monokultur vysazované historicky...
Proč je třeba poskytnout lesům více času na přirozené zalesnění?
Lesy vzniklé z přirozeného zmlazení (tedy ze semen) jsou mnohem odolnější než lesy z uměle vysázených sazenic předpěstovaných ve školkách. Při přirozeném...
Proč je nutné změnit zadání pro druhovou skladbu stromů vysazovaných v lese?
Jednou z hlavních příčin současné krize lesů je nevhodná druhová skladba, tedy výsadba zejména smrků a borovic do prostředí, kde by v přírodě jinak nerostly....
Proč musíme lesníkům nastavit nová pravidla u holosečí?
Při holoseči (jednorázovém smýcení všech stromů na daném místě) dojde k náhlému osvětlení lesní půdy, která je následující cca dva roky, než zaroste vegetací,...
Co jsou to tzv. újmy a proč je jejich vyplácení státním podnikům nesmyslné?
Státní podnik Lesy ČR každoročně požaduje po státní Agentuře pro ochranu přírody a krajiny (AOPK) finanční kompenzace (tzv. újmy) v řádu desítek až stovek...
Jaký význam pro les má ponechání zbytků dřeva na vytěžené ploše?
Ponechání určitého množství suchých a rozpadajících se stromů má zásadní význam pro biodiverzitu – na mrtvé dřevo je vázána třetina lesních druhů. K ponechání...
Proč je třeba uvolnit povinnosti drobných majitelů při zpracování kalamitního dříví?
Stávající znění zákona o lesích formuluje absolutní povinnost zasahovat proti škůdcům. Ta způsobuje problémy nejen v chráněných územích, ale také v případech...
Proč je na místě obava z prodeje státní lesů?
Stát by měl veřejnost ujistit, že neprodá lesy soukromým vlastníkům a investorům. Neuvážené odčerpání rezervního fondu Lesů ČR do státního rozpočtu a nynější...
Je spárkatá zvěř v naší krajině přemnožená?
Zohledníme-li přírodní a hospodářské podmínky krajiny, spárkatá zvěř zcela nepochybně přemnožena je. V současné době spárkatá zvěř spase nebo vážně poškodí...
Proč je přemnožená spárkatá zvěř takový problém?
Strom je domovem nespočtu organismů a množství různého druhu hmyzu, ten je potravou pro další tvory, kteří zde díky tomu mohou žít. Ptáci si v něm dělají...
Je pravda, že škody způsobené zvěří na lesích jsou sedm miliard korun? Jaké jsou skutečné škody způsobené lesní zvěří?
Myslivci zpochybňují údaj, že škody zvěří dosahují 7 miliard korun ročně a poukazují na škody vyčíslené Lesy ČR s. p. na 19 milionů korun. To je škoda vzniklá...
Je návrh na změnu v mysliveckém zákoně přílepkem k tomu lesnímu?
Novela zákona o myslivosti přímo věcně souvisí s novelou lesního zákona, jejímž cílem je řešit lesní kalamitu. Slovem přílepek se označuje pozměňovací návrh,...
Proč zachraňovat lesy?
Monokulturně pěstované lesy se rozpadají v celé Evropě již dvě desetiletí. Lesnictví v Rakousku, Německu či například Švýcarsku se na to již dlouho připravuje...
Jak k tomu využíváte peníze od dárců?
Jako organizace se naší práci můžeme věnovat jen díky drobným příspěvkům od tisíců lidí. Putují zejména na spolupráci s vědci a odborníky (s nimiž jsme...
Můžu k záchraně budoucích lesů přispět i jinak než finančně?
Určitě, možností je více. Je důležité se o věc také jednoduše zajímat, mluvit o ní s blízkými lidmi, napsat poslancům a poslankyním nebo místním či jiným...
Jaká je odbornost Hnutí DUHA?
Tématu záchrany lesů se Hnutí DUHA věnuje již od devadesátých let. Spolupracujeme s vědci, odborníky i správci lesů. Počítáme s tím, že odborné podklady budeme...