Často kladené otázky
Co jsou to tzv. újmy a proč je jejich vyplácení státním podnikům nesmyslné?
Státní podnik Lesy ČR každoročně požaduje po státní Agentuře pro ochranu přírody a krajiny (AOPK) finanční kompenzace (tzv. újmy) v řádu desítek až stovek milionů za ztížení lesnického hospodaření v chráněných územích. Nedostatek financí v rozpočtu tak nutí AOPK vydávat rozhodnutí, která povolují velkoplošnou těžbu v chráněných územích. 
Popsanou situaci je naléhavé řešit zejména kvůli probíhající kůrovcové kalamitě, kdy v důsledku omezení těžeb z důvodu ochrany přírody mohou vznikat státním podnikům (Lesy ČR, Vojenské lesy a statky) nároky na náhradu újmy v řádech až stovek milionů korun, což s sebou zároveň nese i výrazný nárůst nákladů na administraci žádostí o náhrady újem Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR v řádech milionů korun. Administrace všech požadavků na vyplácení kompenzací navíc zatěžuje AOPK i personálně: na plný úvazek se jí věnuje 15 zaměstnanců.