Často kladené otázky
23Oct

Česká republika by mohla přispět k ochraně nadnárodně cenného území, které vede napříč státy bývalé železné opony. Tím, že předejde plošnému hynutí lesů.

  • Alt
Tento největší evropský koridor chráněné přírody - European Green Belt neboli Evropský zelený pás - kopíruje dřívější ostře střeženou hranici mezi východním a západním blokem od Arktického oceánu přes Pobaltí, Polsko, Německo, Českou republiku, Rakousko a dále až k Turecku. V České republice přitom stále chybí dostatečná ochrana jižní části Vysočiny a jižní Moravy, kde se nyní začínají masivně rozpadat lesy nevhodného složení.   
17Oct

Budeme mít v roce 2030 ještě lesy? Ministerstvo zemědělství zatím odolné lesy nezajistilo a národní strategii neplní

  • Alt
Předkládaný dokument doslova uvádí, že je zapotřebí „zajistit odbornou, organizačně-technickou, metodickou i legislativní podporu plošnému uplatňování přírodě blízkých způsobů lesního hospodaření jako rovnocenné alternativy pasečného způsobu hospodaření.” [1] Navrhuje tak způsob, jak v praxi dosáhnout třetí z šesti klíčových oblastí Strategie Česká republika 2030, která se nazývá „Odolné ekosystémy” [2].
10Oct

Vláda by měla zastavit hazardní hru s budoucností našich lesů. Nezastaví-li nepříznivý vývoj, nebude v budoucnu o čem jednat.

  • Alt
Podle Zprávy činí podíl smrků 40 % z nových výsadeb a borovice dalších 9 % . To je více než trojnásobek toho, kolik by odpovídalo přírodnímu zastoupení smrku (11 %). Přesto Ministerstvo zemědělství v aktuálně projednávané „zalesňovací vyhlášce” nechce zvýšit povinný podíl listnáčů a jedle při výsadbách tak, aby smrk v oblastech ohrožených hynutím tvořil bezpečný podíl – tedy dosahoval maximálně o 10 % vyššího zastoupení oproti svému přirozenému podílu.
10Oct

Kampaň za zdravé lesy trvá již půl roku. Během setkání s příznivci kampaně představíme, co se za tu dobu povedlo a co nás teprve čeká

  • Alt
Co se nám za ten půlrok podařilo?
  • Upozornili jsme média a veřejnost na špatný stav českých lesů, který vybízí k řešení
  • Předali jsme Úřadu vlády ČR sadu návrhů “Co dělat, abychom zachránili české lesy”
05Oct

Zákon vyžaduje zásadní změny. Ani pětadvacátá dílčí novela lesního zákona nezabrání rozpadu smrkových lesů.

Novela zákona o lesích opomíjí řešení, jež by vedla ke zdravým a odolnějším hospodářským lesům. Bez toho však naše lesy nemají šanci se vyrovnat s probíhajícími klimatickými změnami jako je sucho, které na sebe váže zmiňovaného kůrovce. Novela je nyní v připomínkovém řízení, do kterého se zapojilo i Hnutí DUHA. Ve svých připomínkách důrazně upozorňuje na naléhavou potřebu komplexní a zásadní změny zákona na moderní normu, která zlepší zdraví našich lesů a bude účinnou prevencí kalamit v budoucnu [1].

Co by mělo zaznít v novele zákona o lesích
27Sep

Premiér dal za pravdu Ministerstvu životního prostředí a občanům - razantní zvýšení podílu výsadby listnáčů a jedle ve vyhlášce je nutné, aby se neopakoval plošný rozpad lesů

Připomínky Ministerstva životního prostředí jsou klíčové pro naplnění zadání a významu vyhlášky, která má mimo jiné stanovit minimální podíl listnáčů a jedle při výsadbách ke zvýšení odolnosti lesů. [2] To je zásadní zejména na stanovištích ve středních polohách a pahorkatinách [3], jež celkem představují více než polovinu všech českých lesů.
27Sep

„Pane Babiši, zasaďte se o výsadbu pestrých lesů, smrky hynou,“ píší stovky lidí premiérovi.

  • Alt
České lesy jsou podle celoevropského oficiálního statistického srovnání ICP Forest nejméně zdravé [2]. Přesto podíl smrku, který je nejvíce zranitelným a nejrizikovějším druhem současnosti, snižuje vyhláška téměř neznatelně. Jsou to právě smrkové plantáže [3] náchylné k úhynu suchem, rozmnoženým kůrovcem, polomy i imisemi. Přesto Ministerstvo současným zněním vyhlášky podporuje jejich výsadbu v na nevhodných stanovištích.
26Sep

Bříza jako přípravná dřevina aneb zebrovaná kráska, která pomáhá lesu

  • Alt
Asi jen málokterý vlastník lesa počítal se smrkovou kalamitou, která má jen příští rok dosáhnout plošné rozlohy čtyř krkonošských národních parků! Jako skvělá pomocnice při zalesňování kalamitních ploch se nabízí bříza, která na nich často spontánně vysemení. Malým semenáčkům skýtá chladivý stín, svými větvemi zklidňuje vítr, vede je k růstu do výšky a oslabuje tlak zvěře na další malé stromky a sazenice. Budoucímu lesu připravuje příznivé půdní i mikroklimatické prostředí, které si hlavní dřevina nemusí umět sama vytvořit.

Bříza se vyplatí
20Sep

Jak jsme zalesňovali holinu v Albrechticích

  • Alt
Městské lesy Albrechtice, stejně jako další lesní správy v okolí, bojují s kůrovcem. Nevyhrávají. Další a další pásy lesa schnou a padají k zemi. Dřevo se odváží na skládky, kde čeká spolu s miliony dalších kmenů smrku. Vlaky i auta jsou plné dřeva, o které už není velký zájem, je ho v naší republice hodně. Celé kopce jsou úplně holé, hnědé, suché a pusté. Kalamita postupuje kvůli nezdravým, pouze smrkovým lesům dál a díky suchu rychleji.
06Sep

Chceme zdravé lesy, pane Babiši!

Od spuštění výzvy Chceme zdravé lesy, pane Babiši [1], předsedovi vlády a ministrům napsalo už přes sto lidí. Někteří mu posílají i snímky nevhodně vysazených sazenic smrků, aby poukázali, že právě monokulturní smrkové lesy vysazené v nižších a středních polohách jsou jedním z hlavních příčin lesní kalamity, kterou sledujeme po celé České republice.
25Aug

Chce-li vláda skutečně řešit krizi v lesích, nemělo by to ministerstvo financí blokovat.

  • Alt
Ministerstvo zemědělství aktuálně připravuje novelu nařízení, která upravuje dotace na hospodaření v lesích [2]. Návrh předpisu zvyšuje podporu pro výsadbu listnáčů a jedlí. Ministerstvo financí ale v mezirezortním připomínkovém řízení zvýšení rozpočtu ministerstva zemědělství k podpoře zdravých lesů odmítlo. Mají-li však lesy stabilizovat krajinu, plnit všechny ekologické a společenské mimoprodukční funkce včetně zadržování vody i přinášet dlouhodobě vyrovnané zisky, je nutné do nich správně investovat. Proto - i vzhledem k předchozím prohlášením premiéra - jde o velmi nečekané vyjádření.