Často kladené otázky
10Oct

Vláda by měla zastavit hazardní hru s budoucností našich lesů. Nezastaví-li nepříznivý vývoj, nebude v budoucnu o čem jednat.

  • Alt
Podle Zprávy činí podíl smrků 40 % z nových výsadeb a borovice dalších 9 % . To je více než trojnásobek toho, kolik by odpovídalo přírodnímu zastoupení smrku (11 %). Přesto Ministerstvo zemědělství v aktuálně projednávané „zalesňovací vyhlášce” nechce zvýšit povinný podíl listnáčů a jedle při výsadbách tak, aby smrk v oblastech ohrožených hynutím tvořil bezpečný podíl – tedy dosahoval maximálně o 10 % vyššího zastoupení oproti svému přirozenému podílu.
10Oct

Kampaň za zdravé lesy trvá již půl roku. Během setkání s příznivci kampaně představíme, co se za tu dobu povedlo a co nás teprve čeká

  • Alt
Co se nám za ten půlrok podařilo?
  • Upozornili jsme média a veřejnost na špatný stav českých lesů, který vybízí k řešení
  • Předali jsme Úřadu vlády ČR sadu návrhů “Co dělat, abychom zachránili české lesy”
05Oct

Zákon vyžaduje zásadní změny. Ani pětadvacátá dílčí novela lesního zákona nezabrání rozpadu smrkových lesů.

Novela zákona o lesích opomíjí řešení, jež by vedla ke zdravým a odolnějším hospodářským lesům. Bez toho však naše lesy nemají šanci se vyrovnat s probíhajícími klimatickými změnami jako je sucho, které na sebe váže zmiňovaného kůrovce. Novela je nyní v připomínkovém řízení, do kterého se zapojilo i Hnutí DUHA. Ve svých připomínkách důrazně upozorňuje na naléhavou potřebu komplexní a zásadní změny zákona na moderní normu, která zlepší zdraví našich lesů a bude účinnou prevencí kalamit v budoucnu [1].

Co by mělo zaznít v novele zákona o lesích
27Sep

Premiér dal za pravdu Ministerstvu životního prostředí a občanům - razantní zvýšení podílu výsadby listnáčů a jedle ve vyhlášce je nutné, aby se neopakoval plošný rozpad lesů

Připomínky Ministerstva životního prostředí jsou klíčové pro naplnění zadání a významu vyhlášky, která má mimo jiné stanovit minimální podíl listnáčů a jedle při výsadbách ke zvýšení odolnosti lesů. [2] To je zásadní zejména na stanovištích ve středních polohách a pahorkatinách [3], jež celkem představují více než polovinu všech českých lesů.
27Sep

„Pane Babiši, zasaďte se o výsadbu pestrých lesů, smrky hynou,“ píší stovky lidí premiérovi.

  • Alt
České lesy jsou podle celoevropského oficiálního statistického srovnání ICP Forest nejméně zdravé [2]. Přesto podíl smrku, který je nejvíce zranitelným a nejrizikovějším druhem současnosti, snižuje vyhláška téměř neznatelně. Jsou to právě smrkové plantáže [3] náchylné k úhynu suchem, rozmnoženým kůrovcem, polomy i imisemi. Přesto Ministerstvo současným zněním vyhlášky podporuje jejich výsadbu v na nevhodných stanovištích.
26Sep

Bříza jako přípravná dřevina aneb zebrovaná kráska, která pomáhá lesu

  • Alt
Asi jen málokterý vlastník lesa počítal se smrkovou kalamitou, která má jen příští rok dosáhnout plošné rozlohy čtyř krkonošských národních parků! Jako skvělá pomocnice při zalesňování kalamitních ploch se nabízí bříza, která na nich často spontánně vysemení. Malým semenáčkům skýtá chladivý stín, svými větvemi zklidňuje vítr, vede je k růstu do výšky a oslabuje tlak zvěře na další malé stromky a sazenice. Budoucímu lesu připravuje příznivé půdní i mikroklimatické prostředí, které si hlavní dřevina nemusí umět sama vytvořit.

Bříza se vyplatí
20Sep

Jak jsme zalesňovali holinu v Albrechticích

  • Alt
Městské lesy Albrechtice, stejně jako další lesní správy v okolí, bojují s kůrovcem. Nevyhrávají. Další a další pásy lesa schnou a padají k zemi. Dřevo se odváží na skládky, kde čeká spolu s miliony dalších kmenů smrku. Vlaky i auta jsou plné dřeva, o které už není velký zájem, je ho v naší republice hodně. Celé kopce jsou úplně holé, hnědé, suché a pusté. Kalamita postupuje kvůli nezdravým, pouze smrkovým lesům dál a díky suchu rychleji.
06Sep

Chceme zdravé lesy, pane Babiši!

Od spuštění výzvy Chceme zdravé lesy, pane Babiši [1], předsedovi vlády a ministrům napsalo už přes sto lidí. Někteří mu posílají i snímky nevhodně vysazených sazenic smrků, aby poukázali, že právě monokulturní smrkové lesy vysazené v nižších a středních polohách jsou jedním z hlavních příčin lesní kalamity, kterou sledujeme po celé České republice.
25Aug

Chce-li vláda skutečně řešit krizi v lesích, nemělo by to ministerstvo financí blokovat.

  • Alt
Ministerstvo zemědělství aktuálně připravuje novelu nařízení, která upravuje dotace na hospodaření v lesích [2]. Návrh předpisu zvyšuje podporu pro výsadbu listnáčů a jedlí. Ministerstvo financí ale v mezirezortním připomínkovém řízení zvýšení rozpočtu ministerstva zemědělství k podpoře zdravých lesů odmítlo. Mají-li však lesy stabilizovat krajinu, plnit všechny ekologické a společenské mimoprodukční funkce včetně zadržování vody i přinášet dlouhodobě vyrovnané zisky, je nutné do nich správně investovat. Proto - i vzhledem k předchozím prohlášením premiéra - jde o velmi nečekané vyjádření.
14Aug

Nový ředitel Lesů ČR Josef Vojáček musí udělat pro zdravé veřejné lesy mnohem víc, než dělal dosud pro lesy vojenské

A dodává: „Především musí začít s masivními podsadbami ohrožených smrkových monokultur listnáči a jedlemi. Nesmí se vyhýbat nutným změnám v mysliveckém hospodaření, aby vysazené stromy neničila přemnožená spárkatá zvěř. Při plánovaných těžbách musí dbát na minimalizaci holosečí, které ničí lesní půdu. Šetrné hospodaření ve veřejných lesích by Lesy ČR měly garantovat kvalitním certifikátem FSC, který požaduje i významná část dřevozpracovatelů. Ve zdravých veřejných lesích musí být místo pro divokou přírodu, nový ředitel by pro to měl pracovat.
13Aug

Dobrovolníci budou mít plné ruce práce a semen břízy. Zkoušejí novou metodu pro zalesnění kalamitních holin v Jeseníkách.

  • Alt
„Byť dobrovolníci Hnutí DUHA pracují v lese, jsou to v podstatě průkopníci. Průkopníci využívání břízy a péče o les, která více respektuje přírodní zákonitosti. Stejné věci se snažíme dosáhnout nejen v lese, ale i v Poslanecké sněmovně,” říká Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy.
13Aug

Státní podnik Lesy ČR dostal pokutu od České inspekce životního prostředí. Ministerstvo zemědělství přitom navrhuje dál sázet usychající smrky

Jako první krok navrhlo ministerstvo zemědělství změnu zalesňovací vyhlášky č. 83 k lesnímu zákonu. Návrh ovšem ve skutečnosti k pozitivním změnám nevede, dál počítá s dominantním zalesňováním smrkem tak jako dosud navzdory kritickým připomínkám ministerstev, krajů, expertů i veřejnosti [2]. 

Co je příčinou lesní krize