Často kladené otázky
15Mar

Novela lesního zákona prošla prvním čtením, změna nyní záleží hlavně na vládních stranách. Zatím je bezzubá.

  • Alt
Poslankyně a poslanci dnes v prvním čtení projednali změnu zákona o lesích, jenž by podle ministerstva zemědělství měla v souvislosti s krizí smrkového hospodaření vyřešit „nejpalčivější problémy, s nimiž se praxe v současné době potýká”. [1]
 
Navzdory tomuto zdůvodnění v důvodové zprávě, které vychází z předchozího zmocnění od Poslanecké sněmovny [2], stávající znění návrhu se týká pouze okrajových věcí, které lesní krizi neřeší, jako je usnadnění přenosu sazenic a semen mezi přírodními oblastmi a rozšíření povinností odborných lesních hospodářů [3]. 
 
06Mar

Ministr zemědělství Miroslav Toman může omezit zbytečné kácení a používání jedovaté chemie. Poslanecká sněmovna změnila zákon o lesích.

Novela umožňuje soustředit nedostatečné kapacity těžařů do oblastí, kde ministerstvo usoudí, že zásahy proti kůrovci ještě zpomalí rozpad hynoucích smrkových lesů.

Dokáže ministr Toman naplnit naši důvěru?
04Mar

Poslanci budou hlasovat o rychlé lesní novele. Dorazí české lesy masivní nasazení jedovaté chemie?

Hnutí DUHA považuje tuto změnu dosud platných a zcela nevyhovujících pravidel pro hospodaření v lesích za správný postup. Varuje však, že pokud ministr Miroslav Toman vymezí oblasti, v nichž se nemusí zasahovat, příliš úzce, může to pro naše lesy znamenat plošné nasazení jedovatých chemických postřiků.

Co se stane, když ministerstvo vymezí rajony příliš úzce?
03Mar

Stanovisko Hnutí DUHA k Lesnické výzvě: Dotace by neměly vést k návratu k lesnictví závislému na stálé státní podpoře

  • Alt
Ekologická organizace zároveň upozorňuje, že ve výzvě nejsou pojmenované opravdové příčiny současné krize lesů: nemůže za ni primárně změna klimatu, ale hospodářství orientované na rychlý zisk, které je mnohem rizikovější než přírodě blízké způsoby lesnictví [2].
 
Něco tomu chybí
04Feb

Novela lesního zákona připomíná Potěmkinovu vesnici

  • Alt
Ministr zemědělství Miroslav Toman předložil novelu vládě s tím, že je kvůli kalamitě potřeba vyřešit nejurgentnější problémy lesního zákona [1]. Tyto úpravy mají být dle Ministerstva zemědělství odpovědí na výzvu Poslanecké sněmovny z července 2018 [2] a mají také reagovat na doporučení lesnických koncepcí [3]. Nejspíš jste zvědaví, čeho se dílčí úpravy týkají? Například usnadnění přenosu sazenic a semen mezi přírodními oblastmi nebo rozšíření povinností odborných lesních hospodářů [4]. Předložená novela bohužel nenaplňuje ani usnesení poslanců ani doporučení odborníků.
10Jan

Výzkumníci Akademie věd vybízí: Pouze změna lesního zákona může zachránit české lesy

  • Alt
Stanovisko prezentoval na včerejším semináři Akademie věd [1] předseda Komise [2] MUDr. Radim J. Šrám, DrSc.:  „Jde o tak zásadní změny, že musí být řešeny novým zákonem a doprovázeny požadavkem příslušného vzdělávání lesních odborníků. Polovičatá řešení formou novel existujících podzákonných norem nemohou přinést skutečnou funkční změnu současného stavu lesnické legislativy, která dnes nerespektuje vědecké poznatky a v lese vidí stále především hospodářský nástroj.”

Sedm důvodů, proč se lesům nedaří a jak to změnit
19Dec

Poslanci zamítli tunelování Nové zelené úsporám pro dotace na lesní hospodaření. Vlastníci lesů potřebují podporu, ale dobře cílenou a z jiných zdrojů.

  • Alt
Podle Hnutí DUHA je kvůli krizi lesů podpora vlastníků potřebná. Není však možné brát ji z jiných programů ve sloužících ve prospěch ochrany krajiny, životního prostředí či klimatu. Podpora vlastníkům také musí být cílená tak, aby skutečně vedla k ozdravení našich lesů a předcházela dalším kalamitám. Dotace na zalesnění proto musí vést k věkově a druhově pestrým lesům. Je potřeba podporovat přirozené zmlazení a přípravné dřeviny, a naopak nepodporovat lesy obhospodařované holosečemi a zalesňování nepůvodními stromy. Jde  například o smrky v nižších a středních polohách.
19Dec

Nová zalesňovací vyhláška je důležitý, ale jen dílčí a nedostatečný krok - podporuje totiž dál výsadbu smrků.

  • Alt
I přes námitky odborníků procenta příliš nevzrostla

V mezirezortním řízení [1] požadovalo Ministerstvo životního prostředí zvýšit povinný podíl listnáčů a jedle aspoň na 60 až 80 % pro střední polohy a pahorkatiny, kde smrkové lesy nyní plošně hynou. Ministerstvo zemědělství jej ovšem zvýšilo jen o zhruba 10 % (z dosavadních 15 až 30 % na 25 až 45 %). Přirozený podíl smrku v našich lesích je totiž jen kolem 10 % a podmínky pro růst smrků se budou postupující změnou klimatu dál zhoršovat.
16Dec

Strategie Ministerstva zemědělství může lesům pomoci i ublížit, avšak neřeší, jak předcházet krizi do budoucnosti.

  • Alt
Důležitý je způsob provedení

Zda opravdu pomůže alespoň zpomalit kalamitu v lesích nebo jim ještě více uškodí, to bude záležet na způsobu provedení navržených opatření. Například poskytnutí peněz na obnovu lesů, ze kterých vlastníci zalesní holiny znovu smrkem, by bylo vysloveně kontraproduktivní. Ministerstvo zemědělství ovšem stále neřeší to nejdůležitější – příčiny krize našich lesů. Právě odborně prodiskutované návrhy těchto řešení předalo Hnutí DUHA vládě v červnu, vláda je ovšem dosud neřeší.
22Nov

Je na čase řešit příčiny krize našich lesů, žádá od vlády poslanecký výbor

  • Alt
Hnutí DUHA již delší dobu upozorňuje, že je třeba komplexně změnit lesní hospodaření. „Lesní kalamita dosáhla takových rozměrů, že není současnými prostředky řešitelná. Je potřeba se zaměřit na budoucnost nových lesů a přípravu těch lesů, které před kalamitou teprve stojí. Jde především o to, abychom změnili lesy na smíšené, pestré a odolné, bez holosečí poškozujících lesní půdu,“ říká Jaromír Bláha, expert na ochranu lesů Hnutí DUHA.