Často kladené otázky
02May

Pojeďte s námi pomáhat přírodě na Týdnech pro les a divočinu 2019

  • Alt
Blíží se léto. Období, kdy můžete poznávat a plnými doušky vychutnávat tajuplné krásy přírody, vidět nevšední scenérie a zažít kouzlo nepoznaného. I letos jsme pro vás v Hnutí DUHA připravili dobrovolnické pobyty v divokých i ochočenějších koutech naší krajiny.
30Apr

Zvířátka z Kůrovcového lesa

  • Alt
Smrkové monokulturní lesy podléhají v nevhodných podmínkách mimo jiné kůrovci, houbě václavce nebo větrným kalamitám. A nejen ony, klimatická změna přináší sucho, které oslabuje veškeré stromy a ne každý dokáže v těchto podmínkách přežít. Spolu s vykácenými stromy přichází o místo k životu i zvířata, přitom ne vždy je kácení nutné – třeba pokud kůrovec z napadených stromů již vyletěl, a jejich pokácení je tím pádem zbytečné.
26Apr

Na Ministerstvu zemědělství a ve státním podniku Lesy ČR proběhla razie Národní centrály proti organizovanému zločinu. Kvůli kůrovcové kalamitě.

  • Alt
Ukončení smluv mohlo mít smysl, kdyby tím Lesy ČR opustily pro lesy nevýhodný model zadávání komplexních zakázek velkým těžařským firmám. To znamená, že na velkém území získá jedna velká firma zakázku na všechny práce v lese, těžbu dřeva i prodej dřeva a má tím veškerou kontrolu nad vytěženým dřevem. Práci pak často přeprodává živnostníkům, které málo platí. Tenhle systém nesmírně výhodný pro největší těžařské firmy zavedl v roce 2010 ministr Ivan Fuksa (ODS).
24Apr

MŽP hodlá obětovat těžařům stovky km2 cenných lesů v CHKO. Ekologické organizace trvají na důsledném dodržování zákona.

Kůrovec napadl už 133 km2 I. a II. zón zejména v CHKO Jeseníky, Beskydy a Ždárské vrchy. Potenciální ohrožení – v závislosti na postupu kůrovcové kalamity – se však týká v těchto zónách i v dalších CHKO území patnáctkrát většího. Jde celkem o 2 050 km2 lesů, tedy o téměř polovinu rozlohy těchto nejcennějších částí chráněných krajinných oblastí (pro srovnání jde o plochu dvou průměrných okresů). Mezi další nejvíc ohrožená území patří CHKO Orlické hory, Brdy a Český les s dominantní rozlohou smrkových lesů. 

Výjimky pro plošnou těžbu a jedovatou chemii
12Apr

Masivní těžba dřeva ničí nejpřísněji chráněnou rezervaci v Máchově kraji se souhlasem Ministerstva životního prostředí!

  • Alt
Těžba pokračovala i v roce 2019 v minimálně stejném rozsahu jako v předchozím roce.  Hnutí DUHA zdokumentovalo v okolí rybníka minimálně patnáct vytěžených ploch s holosečemi o celkové velikosti zhruba třicet hektarů a také těžkou těžební techniku [2]. Skutečný rozsah těžby však může být vyšší.
12Apr

Státní lesy nemají kvalitní certifikát hospodaření. Ten poskytuje certifikace FSC, ukazuje nová odborná studie

  • Alt
Vyplývá to z podrobné srovnávací analýzy používaných standardů obou certifikačních systémů „Porovnání vybraných environmentálních aspektů certifikačních systémů FSC a PEFC v ČR s důrazem na půdu, vodní zdroje a biotu lesních ekosystémů“, kterou dnes zveřejnilo sdružení vědeckých organizací Platforma pro krajinu.
04Apr

Boj s kůrovcem dosavadními způsoby je zbytečný a škodlivý, vzkazují vědci z mezinárodní konference vládě a lesníkům

  • Alt
Na dnešní mezinárodní konferenci Evropského lesnického institutu (EFI) v Praze za přítomnosti ministra zemědělství Miroslava Tomana a zástupců ministerstev dalších evropských zemí, vlastníků lesů a odborníků z celé Evropy uvedl v hlavním příspěvku člen vedení Institutu lesnictví vídeňské univerzity BOKU Rupert Seidl [1]: „Kalamity budou silně narůstat a nedostaneme je pod kontrolu. Budeme se muset naučit s poškozeními lesa jako přirozenými procesy žít. Musíme to vidět jako šanci, jako příležitost vytvořit nové adaptované lesy.
02Apr

Hrozí zvýšené použití nebezpečné chemie. Ministerstvo zemědělství nezvládlo rajonizaci lesů.

Kvalitně provedená rajonizace by při vhodném vymezení umožnila soustředit již tak omezené těžební kapacity do oblastí, kde zásahy mají ještě skutečně smysl. Ve zbylých oblastech by se nemuselo zbytečně a ničivě zasahovat. Ochránila by tak lesní půdu, mikroklima, vodní režim a podmínky pro růst nového lesa [1].

Promarněná příležitost
28Mar

Využije ministr Miroslav Toman rajonizaci lesů pro ochranu před zbytečným kácením a používáním jedovaté chemie?

  • Alt
Rajonizace je krok dobrým směrem, ale řeší jen následky kalamity. K tomu, aby se rozsáhlé kalamity v budoucnosti neopakovaly, je potřeba řešit konečně i příčiny: začít pěstovat pestré smíšené lesy bez holosečí. To se očekávalo od druhé novely zákona o lesích, kterou předložilo Ministerstvo zemědělství [3].
15Mar

Novela lesního zákona prošla prvním čtením, změna nyní záleží hlavně na vládních stranách. Zatím je bezzubá.

  • Alt
Poslankyně a poslanci dnes v prvním čtení projednali změnu zákona o lesích, jenž by podle ministerstva zemědělství měla v souvislosti s krizí smrkového hospodaření vyřešit „nejpalčivější problémy, s nimiž se praxe v současné době potýká”. [1]
 
Navzdory tomuto zdůvodnění v důvodové zprávě, které vychází z předchozího zmocnění od Poslanecké sněmovny [2], stávající znění návrhu se týká pouze okrajových věcí, které lesní krizi neřeší, jako je usnadnění přenosu sazenic a semen mezi přírodními oblastmi a rozšíření povinností odborných lesních hospodářů [3]. 
 
06Mar

Ministr zemědělství Miroslav Toman může omezit zbytečné kácení a používání jedovaté chemie. Poslanecká sněmovna změnila zákon o lesích.

Novela umožňuje soustředit nedostatečné kapacity těžařů do oblastí, kde ministerstvo usoudí, že zásahy proti kůrovci ještě zpomalí rozpad hynoucích smrkových lesů.

Dokáže ministr Toman naplnit naši důvěru?
04Mar

Poslanci budou hlasovat o rychlé lesní novele. Dorazí české lesy masivní nasazení jedovaté chemie?

Hnutí DUHA považuje tuto změnu dosud platných a zcela nevyhovujících pravidel pro hospodaření v lesích za správný postup. Varuje však, že pokud ministr Miroslav Toman vymezí oblasti, v nichž se nemusí zasahovat, příliš úzce, může to pro naše lesy znamenat plošné nasazení jedovatých chemických postřiků.

Co se stane, když ministerstvo vymezí rajony příliš úzce?