Často kladené otázky
12Jul

Poslanci a poslankyně dnes zachraňují naše lesy

Navrhují zejména:
  • důslednější změnu nevhodné dřevinné skladby lesů,
  • omezení holosečí,
  • prodloužení lhůty k zalesnění a zajištění porostu, aby lesy mohly vyrůstat z přirozeného zmlazení, a byly tak odolnější,
  • zrušení nesmyslného proplácení takzvané “újmy” za ochranu přírody, kterou vyplácí státní Agentura ochrany přírody (AOPK) ze státního rozpočtu státnímu podniku Lesy ČR, který má ochranu lesní přírody zajišťovat ze svého poslání daného zřizovacími předpisy (díky tomu nyní například hrozí, že AOPK povolí Lesům ČR vykácet CHKO Jeseníky),
12Jul

Dobrovolníci se po roce opět vracejí pomáhat do horských lesů na Králický Sněžník

Ten je totiž významným evropským rozvodím, odkud odtékají vody do tří moří - Černého, Baltského i Severního. Péče o zdravý horský les a tím o zadržování vody v krajině i o malé vodní toky v pramenné oblasti největší moravské řeky je zvlášť významná v době rostoucího sucha a dalších projevů klimatických změn, jež způsobují zejména na Moravě masivní hynutí smrkových monokultur.
01Jul

„Sněmovno, tlumíme dopady lesní krize, vy řešte příčiny” je podtitulem Týdnů pro les a divočinu. Ukážou, jak můžeme lesy obnovit i mnoho dalšího.

Týdny jsou součástí kampaně Zachraňme lesy [2], která mimo jiné prosazuje přeměnu monokultur smrků a borovic na mnohem odolnější, druhově i věkově pestré lesy. Jen v letošním roce bude dle vyjádření ministra životního prostředí Richarda Brabce rozpadem ohrožena až polovina všech smrkových porostů [3]. I proto budou letos Týdny pro divočinu zaměřeny z velké části na pomoc během krize českých lesů.
26Jun

Legislativní proces aneb cesta od návrhů ke změně novely lesního zákona

Legislativní proces si můžeme představit jako „pavoučí“ grafiku s otázkami, na které se odpovídá Ano/Ne. Každá odpověď vás posune do jiné části grafiky, k jiné otázce a jiným odpovědím. Přičemž „Ne“ nebo „Neschvalujeme“ na konci nás může opět vrátit na začátek. Minimálně takový pocit z něj může mít laik. Připodobníme-li schvalování změn zákona k cestě, je to zároveň štafeta a překážkový běh se zatáčkami.
12Jun

Lesy nevyhrály: Jen část sněmovního Výboru pro životní prostředí nepodlehla alibismu Ministerstva zemědělství. Návrhy pro zdravé lesy nyní mohou předložit poslankyně a poslanci

Na rozdíl od kolegů a kolegyň ze Zemědělského výboru, kteří ráno na zamítavou pozici Ministerstva zemědělství reagovali tím, že se při hlasování zdrželi [2], získalo několik dobrých avšak jen dílčích návrhů ve Výboru pro životní prostředí podporu.

Podstatné předložené návrhy pro obnovu pestrých a odolných lesů ale neschválil ani Výbor pro životní prostředí. Poslanci je budou moci předložit jednotlivě a následně se o jejich schválení bude rozhodovat během třetího čtení novely zákona v Poslanecké sněmovně.
12Jun

Poslanci Zemědělského výboru nepodpořili nejpodstatnější návrhy změn zákona k ozdravění lesů.

Na výboru se hlasovalo celkem o 17 pozměňovacích návrzích. Celkem 13 z nich navrhli poslanci Vlastimil Válek (TOP09) a Radek Holomčík (Piráti). Ten před projednáváním uvedl: “Naše návrhy by uvolnily ruce lesníkům, usnadnily lesníkům práci. Jde nám o ochranu vlastníků, před těmi, kteří hospodaří špatně. Naše návrhy vychází z toho, co bylo zakotveno v Národnímu lesnickém programu z roku 2008 a Zásadách státní lesnické politiky z roku 2012. Ministerstvo nerespektuje vlastní strategické návrhy, které si samo dalo. Kolik času ještě bude potřeba?
10Jun

Osud českých lesů je v rukou poslanců a poslankyň. Ve středu projednají novelu lesního zákona. Ministerstvo zemědělství se ale snaží zablokovat změny k ozdravení našich lesů

Poslanecká sněmovna přijala loni v červenci usnesení, ve kterém žádá Ministerstvo zemědělství o provedení legislativních změn potřebných k účinnému postupu proti kůrovci, případně jiným kalamitám v lesích. Poslanecký Výbor pro životní prostředí pak v listopadu vyzval vládu k řešení příčin současného stavu lesů a kůrovcové kalamity.
10Jun

Poslanci a poslankyně doplnili novelu o dobré návrhy. Ještě musí projít hlasováním.

Ustanovit povinnost obnovovat lesy ekologicky a klimaticky vhodnými dřevinami. Stanovit maximální podíly rizikových dřevin při obnově lesů.
08Jun

“Zachraňte naše přátele v lese,” žádají stromy v českých a moravských městech

Na stromech se objevují nápisy jako “Neprodukuji vzduch, dokud se nezmění zákon” nebo “Já z toho opadám”. Vzkazy upozorňují, že lesní zákon je potřeba zlepšit tak, aby usnadnil pěstování pestrých listnatých lesů, zamezil holosečím či omezil škody působené na mladých stromcích přemnoženou zvěří.
05Jun

EXKLUZIVNĚ: Air strike! První česká stávka stromů zahájena

Zástupce stávkového výboru vyzývá občany České republiky, aby stromy ve stávce podpořili a pomohli jim při výrobě piket, bannerů a transparentů. "Bez pomoci lidí se neobejdeme, hlavním důvodem je absence horních končetin a tím znemožnení psaní piket a bannerů." upřesnil mluvčí stávkového výboru. 
29May

Už 40 000 signatářů výzvy Zachraňme lesy požaduje zlepšení novely lesního zákona. Lidé žádají poslance a poslankyně o pestré a odolné lesy

Výzvu Zachraňme lesy, požadující nápravu tristního stavu českých lesů, podepsalo jen za poslední měsíc 17 000 lidí. Každý den se připojují stovky dalších obyvatel ČR, celkem se jich k podpoře této výzvy přihlásilo přes 40 000 [1]. Poslanci a poslankyně Zemědělského výboru a Výboru pro životní prostředí mají pouze necelý týden do 3. června na to, aby změny v lesním zákonu navrhli. Tyto výbory budou novelu včetně pozměňovacích návrhů projednávat už 12. června.