Často kladené otázky
26Jun

Legislativní proces aneb cesta od návrhů ke změně novely lesního zákona

Legislativní proces si můžeme představit jako „pavoučí“ grafiku s otázkami, na které se odpovídá Ano/Ne. Každá odpověď vás posune do jiné části grafiky, k jiné otázce a jiným odpovědím. Přičemž „Ne“ nebo „Neschvalujeme“ na konci nás může opět vrátit na začátek. Minimálně takový pocit z něj může mít laik. Připodobníme-li schvalování změn zákona k cestě, je to zároveň štafeta a překážkový běh se zatáčkami.
12Jun

Lesy nevyhrály: Jen část sněmovního Výboru pro životní prostředí nepodlehla alibismu Ministerstva zemědělství. Návrhy pro zdravé lesy nyní mohou předložit poslankyně a poslanci

Na rozdíl od kolegů a kolegyň ze Zemědělského výboru, kteří ráno na zamítavou pozici Ministerstva zemědělství reagovali tím, že se při hlasování zdrželi [2], získalo několik dobrých avšak jen dílčích návrhů ve Výboru pro životní prostředí podporu.

Podstatné předložené návrhy pro obnovu pestrých a odolných lesů ale neschválil ani Výbor pro životní prostředí. Poslanci je budou moci předložit jednotlivě a následně se o jejich schválení bude rozhodovat během třetího čtení novely zákona v Poslanecké sněmovně.
12Jun

Poslanci Zemědělského výboru nepodpořili nejpodstatnější návrhy změn zákona k ozdravění lesů.

Na výboru se hlasovalo celkem o 17 pozměňovacích návrzích. Celkem 13 z nich navrhli poslanci Vlastimil Válek (TOP09) a Radek Holomčík (Piráti). Ten před projednáváním uvedl: “Naše návrhy by uvolnily ruce lesníkům, usnadnily lesníkům práci. Jde nám o ochranu vlastníků, před těmi, kteří hospodaří špatně. Naše návrhy vychází z toho, co bylo zakotveno v Národnímu lesnickém programu z roku 2008 a Zásadách státní lesnické politiky z roku 2012. Ministerstvo nerespektuje vlastní strategické návrhy, které si samo dalo. Kolik času ještě bude potřeba?
10Jun

Osud českých lesů je v rukou poslanců a poslankyň. Ve středu projednají novelu lesního zákona. Ministerstvo zemědělství se ale snaží zablokovat změny k ozdravení našich lesů

Poslanecká sněmovna přijala loni v červenci usnesení, ve kterém žádá Ministerstvo zemědělství o provedení legislativních změn potřebných k účinnému postupu proti kůrovci, případně jiným kalamitám v lesích. Poslanecký Výbor pro životní prostředí pak v listopadu vyzval vládu k řešení příčin současného stavu lesů a kůrovcové kalamity.
10Jun

Poslanci a poslankyně doplnili novelu o dobré návrhy. Ještě musí projít hlasováním.

Ustanovit povinnost obnovovat lesy ekologicky a klimaticky vhodnými dřevinami. Stanovit maximální podíly rizikových dřevin při obnově lesů.
08Jun

“Zachraňte naše přátele v lese,” žádají stromy v českých a moravských městech

Na stromech se objevují nápisy jako “Neprodukuji vzduch, dokud se nezmění zákon” nebo “Já z toho opadám”. Vzkazy upozorňují, že lesní zákon je potřeba zlepšit tak, aby usnadnil pěstování pestrých listnatých lesů, zamezil holosečím či omezil škody působené na mladých stromcích přemnoženou zvěří.
05Jun

EXKLUZIVNĚ: Air strike! První česká stávka stromů zahájena

Zástupce stávkového výboru vyzývá občany České republiky, aby stromy ve stávce podpořili a pomohli jim při výrobě piket, bannerů a transparentů. "Bez pomoci lidí se neobejdeme, hlavním důvodem je absence horních končetin a tím znemožnení psaní piket a bannerů." upřesnil mluvčí stávkového výboru. 
29May

Už 40 000 signatářů výzvy Zachraňme lesy požaduje zlepšení novely lesního zákona. Lidé žádají poslance a poslankyně o pestré a odolné lesy

Výzvu Zachraňme lesy, požadující nápravu tristního stavu českých lesů, podepsalo jen za poslední měsíc 17 000 lidí. Každý den se připojují stovky dalších obyvatel ČR, celkem se jich k podpoře této výzvy přihlásilo přes 40 000 [1]. Poslanci a poslankyně Zemědělského výboru a Výboru pro životní prostředí mají pouze necelý týden do 3. června na to, aby změny v lesním zákonu navrhli. Tyto výbory budou novelu včetně pozměňovacích návrhů projednávat už 12. června.
22May

77 % Čechů a Češek požaduje lepší zákony pro boj s globálním odlesňováním

  • Alt
Celkem 89 % dospělých Čechů a Češek zároveň uvádí, že odlesňování považují za škodlivé pro lidi i volně žijící zvířata. Dle prognóz Ministerstva zemědělství se v Česku budou smrkové lesy rozpadat letos rychlostí nejméně jednoho fotbalového hřiště za tři minuty. [2] Výsledky reprezentativního výzkumu přitom ukazují, že dle 70 % české veřejnosti věnuje česká vláda odlesňování nedostatečnou pozornost. [1]
15May

Premiér Babiš se seznámil s kůrovcem: Společně s ministry zemědělství a životního prostředí slibují změnu druhové skladby lesů.

  • Alt
Ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD) na místě uvedl: „Snažíme se o pestrost lesů. Podporujeme vlastníky při snaze o dosažení pestrosti, různorodosti, při různé věkové skladbě tak, aby lesy byly odolnější vůči kůrovci. Snažíme se i změnit model obchodování se dřevem ve státním podniku Lesy ČR. Děláme spoustu dalších opatření.”
 
06May

Víc než milion druhů na Zemi je ohroženo vyhynutím, říká dosud nejúplnější vědecká zpráva. Evropské země musí být lídrem v zastavení ekologického kolapsu.

  • Alt
Tyto ohrožené druhy pro svůj vývoj potřebují druhově a věkově pestré lesy s dostatečnou plochou světlin. Požadavky výzvy Zachraňme lesy těmto a další živočichům vhodné podmínky k životu opět navrátí. Nejde však jen o lesy, významnými problémy u nás trpí také zemědělská krajina [2].   

Hodnocení vydala Mezivládní platforma pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES), obdoba proslulého vědeckého panelu IPCC, který přináší hodnocení změny klimatu.