Často kladené otázky
07Sep

Poslanci: lesní kalamita je katastrofa, potřebujeme razantní změnu legislativy

Co vás přivedlo k přípravě pozměňovacích návrhů k novele lesního zákona, o které bude Poslanecká sněmovna 11. září hlasovat?


Eva Fialová (EF): Velice jsem uvítala aktivitu MZe, když reagovala změnou lesního zákona na stav, který současně panuje v našich lesích. Po přečtení jsem však zjistila, že neobsahoval řešení, jak v budoucnu předcházet těmto stavům. Pokud chceme v budoucnu udržet více vody v lesích, udržet stabilní teplotu, podporovat vlastní semenáčky, tak je potřeba dát možnost k jinému způsobu hospodaření v lese.
03Sep

Za posledních devět let zaplatila Agentura pro ochranu přírody a krajiny Lesům ČR půl miliardy.

Státní podnik Lesy ČR v letech 2010-2018 vytvořil čistý zisk téměř 35 miliard korun. I přesto požaduje po Agentuře pro ochranu přírody a krajiny (AOPK) každý rok finanční kompenzace v řádu desítek až stovek milionů za ztížení lesnického hospodaření [1]. Nedostatek financí v rozpočtu nutí AOPK vydávat rozhodnutí, která povolují velkoplošnou těžbu v chráněných územích. 
13Aug

Houby už ani po dešti nerostou. Změna lesního zákona je nezbytná.

  • Alt
Své obavy a zkušenosti s poklesem hub sdílí houbaři i mykologové s autorkou článku „Houbaři nosí prázdné koše, může za to sucho i těžba kůrovcového dřeva“ (iDNES) Janou Nedělkovou: „Ještě před čtrnácti dny jsem z vycházky donesla pár pravých hřibů a křemenáče, navíc v tu dobu rostly celkem dost i růžovky. Poslední týden ale chodím z lesa téměř s prázdnou. Je velké sucho, a to i přesto, že nějaké deště nedávno byly.
08Aug

Dobrovolníci budou opět pomáhat s revitalizací rašelinišť

Prací na rozšiřování mokřadů od 10. do 17. srpna 2019 pomohou dobrovolníci jako každý rok vzácné šumavské přírodě i zadržení vody v krajině. Kromě fyzicky náročné práce je čeká odborná exkurze, přednášky na různá témata a navazující zážitkové programy.
04Aug

REPORTÁŽ: Maliny a holiny, kam se jen podíváš

  • Alt
„Deset, patnáct kilometrů je v pohodě?“ ptá se Alois na začátku cesty. Jasan. Koho by napadlo, že nepočítá s kilometry na zpáteční cestu. Jeho revír má 1300 hektarů, „takových tisíc tři sta fotbalových hřišť,“ upřesňuje pro představu. Nasazuje rychlé tempo, kterému sotva stačím. Naštěstí mluví především on, já si dech šetřím na kopce. Brzy zastavujeme ve stínu bříz a olší, zpod kterých se derou ke slunci jedle, smrčky, buky, duby a modříny.  Alois nás seznamuje s nejlepšími kamarády stínomilných stromů, kterými jsou v lesnické hantýrce přípravné dřeviny.
30Jul

Vláda schválila navýšení dotací pro obnovu kůrovcem postižených lesů na 2,5 miliardy korun. Skutečnou příčinu kalamity však peníze nevyřeší

  • Alt
Ministerstvem předložená novela lesního zákona totiž zcela ignoruje potřebu změn v přístupu k lesnickému hospodaření. Zejména neřeší:

- důslednou změnu nevhodné dřevinné skladby lesů,
- omezení holosečí,
- prodloužení lhůty k zalesnění a zajištění porostu, aby lesy mohly vyrůstat z přirozeného zmlazení, a byly tak odolnější,
25Jul

Lesy ČR chtějí provádět v chráněných lesích Jeseníků zakázanou intenzivní holosečnou těžbu

Z milionů stromů v hospodářských lesích mimo chráněné oblasti po celé republice přitom vylétává kůrovec a napadá další miliony smrků. Lesníci tomu nedokážou včasným odstraněním aktivních kůrovcových stromů zabránit. Kůrovec z hospodářských lesů v Jeseníkách i jinde napadá ostrovy cenné chráněné přírody, nikoli naopak. Ekologové proto upozorňují na nesmyslnost kácení v cenných chráněných územích a udělování výjimek ze zákona o ochraně přírody.
19Jul

Zítra začnou dobrovolníci opět zalesňovat břízou kalamitní holiny u Města Albrechtice. Navážou na úspěšné loňské zalesňování svých předchůdců

  • Alt
Praxe ukazuje, že bříza je při současné krizi českého lesnictví pro své malé nároky a odolnost velmi vhodnou přípravnou dřevinou. Bříza může na holinách rychle zajistit půdu proti rozpadu a erozi. Zajišťuje tak podporu pro další stromy, které vyrůstají v jejím stínu.  V parnu a na rozsáhlých holinách je totiž naděje na přežití cílových dřevin, jako je buk či jedle, výrazně snížená. Donedávna přitom považovali lesníci břízu za plevel a z pasek ji vyřezávali, aby uvolnili prostor smrkům.
12Jul

Poslanci a poslankyně dnes zachraňují naše lesy

Navrhují zejména:
  • důslednější změnu nevhodné dřevinné skladby lesů,
  • omezení holosečí,
  • prodloužení lhůty k zalesnění a zajištění porostu, aby lesy mohly vyrůstat z přirozeného zmlazení, a byly tak odolnější,
  • zrušení nesmyslného proplácení takzvané “újmy” za ochranu přírody, kterou vyplácí státní Agentura ochrany přírody (AOPK) ze státního rozpočtu státnímu podniku Lesy ČR, který má ochranu lesní přírody zajišťovat ze svého poslání daného zřizovacími předpisy (díky tomu nyní například hrozí, že AOPK povolí Lesům ČR vykácet CHKO Jeseníky),
12Jul

Dobrovolníci se po roce opět vracejí pomáhat do horských lesů na Králický Sněžník

Ten je totiž významným evropským rozvodím, odkud odtékají vody do tří moří - Černého, Baltského i Severního. Péče o zdravý horský les a tím o zadržování vody v krajině i o malé vodní toky v pramenné oblasti největší moravské řeky je zvlášť významná v době rostoucího sucha a dalších projevů klimatických změn, jež způsobují zejména na Moravě masivní hynutí smrkových monokultur.
01Jul

„Sněmovno, tlumíme dopady lesní krize, vy řešte příčiny” je podtitulem Týdnů pro les a divočinu. Ukážou, jak můžeme lesy obnovit i mnoho dalšího.

Týdny jsou součástí kampaně Zachraňme lesy [2], která mimo jiné prosazuje přeměnu monokultur smrků a borovic na mnohem odolnější, druhově i věkově pestré lesy. Jen v letošním roce bude dle vyjádření ministra životního prostředí Richarda Brabce rozpadem ohrožena až polovina všech smrkových porostů [3]. I proto budou letos Týdny pro divočinu zaměřeny z velké části na pomoc během krize českých lesů.