Často kladené otázky
12Dec

Získají české lesy pět let svobody? Aneb první krůček správným směrem od ministra zemědělství Tomana.

  • Alt
Začátkem tohoto týdne Ministerstvo zemědělství rozšířilo území, která mohou lesníci zalesňovat až pět let po vzniku holiny. Jedná se o jednu ze zásadních změn, které jsme se snažili v rámci kampaně Zachraňme lesy prosadit při novelizaci lesního zákona.
12Dec

Jak na ekologicky zodpovědné Vánoce? Vybírejte stromek s certifikátem a povečeřte kubu.

Stromečky z prořezávek s FSC certifikátem
Prořezávka je lesnický termín popisující práce v mladém lese, při kterých lesník z hustého porostu vyřezává vybrané stromky tak, aby jejich sourozencům uvolnil místo k růstu. Tím buduje stabilní pestrý les a zároveň získává stromečky vhodné pro vánoční výzdobu. Věrohodnou garancí původu vánočního stromečku z lesa, v němž lesníci hospodaří šetrně za využití přírodě blízkých způsobů, je certifikát FSC.
 
05Dec

Čeští experti budou diskutovat, zda výmladkové lesy mohou být cestou z krize

České lesnictví zasahují dosud nebývalé změny klimatických podmínek, kterým je nucena se přizpůsobit i nyní již mnohde selhávající ekonomika lesnického provozu založená na stejnověkých monokulturách a související zákony. V roce 2018 tvořilo 90 % veškerých těžeb dřeva lesa zpracování kalamit. [1]
03Dec

Odborné organizace i lidé žádají ministra životního prostředí o změnu škodlivých návrhů v invazní novele

  • Alt
V říjnu předložil ministr Richard Brabec Legislativní radě vlády novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, jejímž hlavním cílem je implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů [2]. Nad rámec tohoto nařízení však novela obsahuje několik škodlivých změn, které výrazně ohrozí naše životní prostředí [3].
28Nov

Českým lesům hrozí možnost pěstování monokultur nepůvodní douglasky tisolisté

  • Alt
Ministr Brabec chce v novele zbavit Ministerstvo životního prostředí a státní ochranu přírody kompetence hlídat (závaznými stanovisky k lesnickým plánům), aby nedošlo k nadměrnému a nebezpečnému zavádění nepůvodní douglasky v českých lesích mimo chráněná území [2]. Vzhledem k tomu, že v roce 2018 prosadilo Ministerstvo zemědělství douglasku do “zalesňovací“ vyhlášky jako meliorační a zpevňující dřevinu [3], by tato změna skutečně znamenala odstranění poslední legislativní překážky, která bránila ve velkém vysazovat stejnověké porosty douglasky tisolisté.
09Nov

Les má být domovem – ale nejen spárkaté zvěře. Chtějí i myslivci ochránit budoucí lesy?

Snad žádný pozměňovací návrh novely lesního zákona nevyvolal tolik emocí jako ten o myslivosti. Českomoravská myslivecká jednota ho mylně označuje za přílepek k zákonu, Hnutí DUHA obviňuje z alarmismu a předvídá zánik myslivosti, jak ji známe dnes. Jsou tyto obavy na místě?
23Oct

V SENÁTU DNES SVITLA DALŠÍ NADĚJE PRO PESTŘEJŠÍ A ODOLNĚJŠÍ LESY

Také senátní Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí dnes ve svém usnesení vyzval vládu k naplnění jejího programového prohlášení, ve kterém se zavázala “posílit ochranu lesů, především jehličnatých a zasadit se o ekologicky vhodná řešení nedostatečné druhové a věkové diverzifikace a kalamitních stavů v lesích”.
07Oct

Vládní Zpráva o stavu lesů potvrzuje děsivý rozsah jejich hynutí

  • Alt
Smrk a zvěř
 
Míra, s jakou stromy v českých lesích ztrácí jehličí a listy, patří mezi nejvyšší v Evropě. Tzv. defoliace je odrazem jejich špatného zdravotního stavu, na kterém se zásadní měrou podílí dominantní zastoupení smrku, přes 50 %.
 
13Sep

Poslanci dnes udělali významný krok k uzdravení našich lesů

Poslanci především odblokovali řešení přemnožení spárkaté zvěře a změnili způsob plánování lovu tak, aby postupně došlo k vytvoření rovnováhy mezi stavem lesa a počty zvěře. Bez schválení tohoto návrhu by nebylo možné obnovit poškozené lesy v pestré druhové skladbě a s využitím přirozeného zmlazení. [1]
10Sep

Předali jsme Vašich 60 tisíc podpisů pod výzvou Zachraňme lesy

Po včerejší přípravě dnes brzy ráno skládáme listnáče jeden vedle druhého. Duby, habry, lípy, olše a buky v balech stojí v řadách za sebou a každý nese jméno poslance a poslankyně. Symbolicky je tak chceme upozornit, že to právě oni mají osud lesů ve svých rukou. Už 11. září 2019. Zítra.