Často kladené otázky
24Mar

Slyšte, slyšte. Lesy se probouzí.

  • Alt
Mnohdy ještě zpod vrstvy sněhu vykukují hlavičky sněženek, zatímco okolní rostliny spí hlubokým zimním spánkem. Líbí se jim v listnatých či smíšených lesích s dostatečně vlhkou půdou. V jehličnatých lesích bychom je hledali marně. 

Poslové jara
28Feb

Rozhovor s předním krajinářským fotografem Martinem Rakem, podporovatelem kampaně Zachraňme lesy

  • Alt
Jaká byla tvá cesta ke krajinářské fotografii? Měl si vztah k přírodě už od dětství?
27Feb

Krásné a zdravé lesy vyžaduje i Koncepce státní lesnické politiky. Naplňování předcházejících dokumentů se však Ministerstvo zemědělství dlouhodobě brání.

Nová koncepce vychází vstříc vědcům, ekologům i většině lesníků. Nese i mnohé připomínky Hnutí DUHA pro ochranu budoucích lesů. Stanovuje čtyři hlavní cíle, jež mají dlouhodobě sloužit k naplnění všech ekologických, společenských i ekonomických funkcí lesa, například chce zachovat princip způsobu udržení počtu zvěře v míře, která byla Parlamentem schválena na podzim loňského roku. Tedy s ohledem na stav lesa.
25Feb

S odborníky, vědci, myslivci, politiky a lesníky jsme za jedno: les by měl být v rovnováze

Při pohledu do české krajiny vidíme, co se stane, když upřednostníme pouze jeden druh stromů (navíc v místech, kde se jim nedaří) anebo jeden druh zvířat (i když se jim v lese moc líbí). Nelze přehlédnout holé, velmi tiché kopce bez života (pokud nepočítáme plačící houbaře), tam, kde dříve rostly smrkové lesy a kde mlsné srny, jeleni a mufloni smlsnou rodící se les jako jednohubku.
13Feb

Rovnováha lesa je narušena a novela mysliveckého zákona jí neprospěje

Tento politický krok kritizuje Český svaz ochránců přírody, Česká společnost ornitologická a Hnutí DUHA. Upozorňují, že české lesy by neměly sloužit hospodářskému chovu. Dnešní lesy jsou poté královstvím početných stád mlsných srn, jelenů sika, daňků a dalších milovníků semenáčků listnatých stromů a jedlí, zárodků nového lesa [1].

Ministerstvo zemědělství chce z novely odstranit povinnost brát při lovu zvěře, který tak jako tak každoročně probíhá, ohled na současný stav lesa. Zamítá také, aby míru poškození lesa posuzoval nezávislý odborník povolaný státní správou [2].
05Feb

Kraje, ministerstva a odborné organizace kritizují navrženou novelu zákona o myslivosti

Druhý kompetentní úřad - ministerstvo životního prostředí - novelu předloženou ministerstvem zemědělství zcela odmítá. Stejně tak Pardubický a Liberecký kraj.  Na zásadní rozpor mezi deklarovaným cílem novely snížit stavy přemnožené zvěře a obsahem návrhu upozorňuje ve svých připomínkách také Karlovarský kraj [2]. Změny, které by alespoň částečně umožnily upravovat plány mysliveckého hospodaření, požadují rovněž Zlínský kraj, Ústecký kraj, Moravskoslezský kraj či Plzeňský kraj.
10Jan

„Invazní novela“: Dva jedna pro ochranu přírody. Největší hrozba však zůstává – vysazování monukultur douglasky tisolisté.

  • Alt
Kolem tzv. invazní novely probíhá živá diskuze bezmála dva měsíce. Více jak 360 lidí napsalo společně s ekologickými a odbornými organizacemi ministru životního prostředí Richardu Brabcovi osobní e-mail, aby novelu přepracoval. Důvodů je několik. Novela v původním znění omezovala ochranu stromů ve městech a obcích v pásmech podél vodovodů, povolovala vypouštění nepůvodních druhů ryb do našich vod a vysazování monokultur cizokrajné douglasky.

Dva ze tří návrhů vládou neprošly
19Dec

Je to jako v Kocourkově. Ministerstvo zemědělství ohrožuje čerstvou novelou zákona o myslivosti budoucnost našich lesů.

Odborníci se již mnoho let shodují, že vysoké stavy zvěře jsou hlavní překážkou v budování pestrých a odolných lesů. Srnci, jeleni a další spárkatá zvěř poničí většinu zejména vysázených mladých listnáčů a jedlí i přirozeného zmlazení lesů. V některých lokalitách zničí dokonce veškeré mladé stromky [1]. Situaci do velké míry vyřešila novela zákona o lesích a zákona o myslivosti přijatá v listopadu, která nastavila pravidla pro plánování lovu tak, aby brala v potaz potřeby obnovy lesa [2].
17Dec

Poslanci rozhodli o rozsáhlém kácení zdravých stromů u železničních a tramvajových tratí

Pro zachování současného přístupu ke kácení dřevin zvedli ruku zástupci a zástupkyně ODS, STAN, Pirátů, TOP 09, SPD, Jan Čižinský (KDU-ČSL), Jan Chvojka a Roman Sklenák (oba ČSSD).

Problematickou pasáž v § 10 [1] doporučil odstranit Senát právě kvůli neadekvátnosti navrhovaného řešení. Srážky vlaků se stromy [2] totiž v porovnání s dalšími typy dopravních nehod [3] nedosahují počtů, pro jejichž řešení by bylo nutné sáhnout k rozsáhlému pokácení stovek tisíc zdravých stromů se značnou ekologickou hodnotou.
16Dec

Novela zákona o drahách může vést ke kácení stovek tisíc zdravých stromů

Možnost pádu stromu na trať vyvolává oprávněné obavy, nejen mezi cestujícími, ale také u strojvedoucích. Železniční síť by měla fungovat s co nejmenšími obtížemi, hladce a rychle. Především proto, že se jedná o jeden z nejekologičtějších a nejspolehlivějších přepravních prostředků. I s ohledem na tyto argumenty současná praxe umožňuje nutné kácení u tratí provádět bez omezení. Je to orgán ochrany přírody, kdo případně musí zdůvodnit zachování stromu a drážní úřad s tím musí souhlasit. Poslanci a poslankyně ale v novele drážního zákona navrhli tuto formulaci v § 10 změnit.