Často kladené otázky
09Aug

Viděli jste vzácnou šelmu, ptáka nebo jiné zvíře? Dejte o tom vědět ochráncům přírody!

  • Alt
Zváště chráněné druhy u nás totiž žijí ve velmi malých počtech a pátrání po nich je doslova hledáním v kupce sena. Znalost místa výskytu chráněných živočichů je zcela zásadní pro jejich ochranu před pytláky a dalšími negativními vlivy. 
09Aug

Jak ochránit bobří hráze před zničením?

  • Alt
Díky bobrům se do přírody vrací nejen voda, ale celá řada dalších zvířat i rostlin. Bohužel jsou mezi námi stále tací, pro něž je přítomnost bobrů v krajině noční můrou. Děsí se jejich dokonalých schopností, straší okolí zatopením sklepů a zahrad při průtrži mračen kvůli systému bobřích hrází. A proto nezřídka sáhnou k protizákonným praktikám – ničí bobří hráze. Na poklesu hladiny, který zničení hráze způsobí, jsou škodni nejenom lidé, ale i ledňáčci, volavky, jeřábi, vážky, vydry a řada další zvířat, jimž bobři vytvořili zahrazením toku vody domov.
02Aug

Jak ochránit ptáky hnízdící na zemi?

  • Alt
Udělejte jednu rychlou fotografii, zaznamenejte GPS souřadnice hnízda a vzdalte se tak, abyste ptáky dál nevyrušovali. Obratem kontaktujte Českou společnost ornitologickou, případně oblastní pracoviště Agentury pro ochranu přírody a krajiny a postupujte podle jejich pokynů.
02Aug

Semenáčky v ohrožení! Aneb co dělat, když objevíte poničenou oplocenku.

  • Alt
Aby lesníci ochránili mladé stromky před mlsnými zvířaty, musí je schovávat do oplocenek. Ani takto chráněné semenáčky nemají vyhráno. Poryvem větru na oplocenku spadne strom a cesta k lákavým pochoutkám je znovu volná.
 
Lesníci oplocenky pravidelně kontrolují. Ovšem nemohou všechny obcházet každodenně. Pokud v lese objevíte poškozenou ochranu malých stromků, informujte o tom lesníka. A cítíte-li se dostatečně zdatní, můžete provést nouzovou opravu, která až do profesionálního zásahu zvýší ochranu stromečků. Postavte a podepřete kůly, opravte oka oplocenky.
02Aug

Jak ochránit hnízdící ptáky před těžbou?

  • Alt
Popadněte odvahu a vysvětlete těžaři, že by strom s hnízdem pokácet neměl. Ostatně na ochranu hnízdících ptáků pamatují i zákony. Stejně tak obratem informujte o nastalé události správce lesa. Kontakt na něj získáte od těžaře (pravděpodobněji se však ke správci lesa dostanete až po telefonátu s nadřízeným těžaře). Pokud vše klapne, navštivte strom s hnízdícími ptáky několikrát během hnízdní doby a kontrolujte, zda lesník a těžař dohodu dodržují.

Ale co když…
02Aug

Croissanty zvěři nesvědčí aneb co dělat, když najdete v lese kopu hnijícího jídla?

Úklid hromady leckdy hnijícího jídla má na starosti myslivecký hospodář. Pokud o hromadě ještě neví, upozorněte ho na ni. Ne, že byste se měli postavit do lesa a volat: „Haló, pane myslivče, čokoláda už vytéká z croissantu.“ To vůbec ne. Kontakt na něj získáte na úřadě obce s rozšířenou působností. Máte-li u sebe mobil s připojením k internetu, vyhledejte telefonní číslo na odbor životního prostředí a požádejte úředníka či úřednici o poskytnutí telefonického kontaktu.
09Jul

Úspěšná spolupráce Lesů ČR a Hnutí DUHA na obnově lesů pokračuje

Na Rumbursku se postarají o zvýšení šance na přežití pionýrských a melioračně zpevňujících dřevin, kterými jsou například olše nebo jeřáb. Jejich zdárnému růstu brání hlavně zvýšené stavy zvěře, které je poškozují. Proto budou mimo jiné pracovat na stavbě a údržbě oplocenek a ochraně sazenic.
17Jun

Projednávání novely zákona o myslivosti se dalo do pohybu. Prosadíme důležité změny?

Proč to řešíme?

Abychom mohli mít pestré lesy, o které už tak dlouho usilujeme, mělo by se myslivecké hospodaření odvíjet od stavu ekosystému jednotlivých lesů. Jednoduše, lesy nemají šanci se obnovit tam, kde semenáčky, sazenice nebo mladé stromky hned někdo sežere, okouše či jinak poškodí. Proto musíme vzít v potaz míru poškození mladých stromků, počet mlsných zvířat a za pomoci lesníků a myslivců mezi nimi nastolit rovnováhu.

Co chceme, aby novela obsahovala?

 
04Jun

Pomáhejte lesu s námi: rukama, nohama, hlavou a srdcem

Vyhrňte si rukávy a jdeme na věc. Náš první tip se zdá být tak trošku na hraně zákona, ale nebojte. Guerilla foresting je sice hrdou následovnicí guerilla gardeningu – v obou případech jde o partyzánskou pomoc přírodě na vlastní pěst – my však doporučujeme oslovit správce lesa, kterému chcete pomoci. Nejen, že ho má prochozený křížem krážem a nejlépe ví, kde se daří jakému druhu stromu a kde chybí zvířatům úkryt k výchově mláďat, ale může vás přizvat k další smysluplné spolupráci.
28May

Příklad dobré praxe od sousedů: Zonace v městském lese? Správa lesů v okolí Bratislavy zavádí dobrou praxi.

Bratislavské městské lesy fungují od roku 1994 jako příspěvková organizace hlavního města Bratislava na Slovensku. Jejich úkolem je spravovat toto z 96% zalesněné území „s významnou zdravotní a rekreační funkcí” s důrazem na jeho využívání místními obyvateli. Jenomže vedení dlouho přísně dodržovalo předpisy lesního hospodaření, a i když využívali jednotlivý výběr stromů, kvůli velkým objemům těžby se to s oddychovou funkcí lesa dalo těžko skloubit. A kritiku obyvatel, kteří trávili v lesích svůj volný čas, často ignorovala.
14May

Uměle vysazené semenáčky spaluje sucho. Nechme obnovu na přírodě.

Pokud ponecháme zrození nového lesa na přírodě, derou se ke světu zprvu zebrované břízy, košaté olše, jeřáby a další tzv. přípravné dřeviny. Rychle rostou i při nedostatku vody a ani slunce jim nevadí. I ony usychají, ale nepřízeň životních podmínek překoná dostatek z nich, aby poskytl stín i choulostivějším smrkům, bukům a jedlím, kteří by bez nich na odhalených holinách uschly. Sledujeme první krůčky budoucího, druhově i věkově pestrého a odolného lesa.